OČUVANA PRiRODA KROZ ODRŽIVO KORišteNJE

Očuvana priroda kroz održivo korištenje

Kako bismo sačuvali Dinaru, oživjeli njezine pašnjake i očuvali ptičje vrste čije preživljavanje ovisi o očuvanju dinarskih staništa, pokrenuli smo projekt ”Dinara back to LIFE”. Osim stručnih konzervacijskih aktivnosti za restauriranje suhih travnjaka, planiranje dobre ispaše i kontrolirano paljenje te drugih popratnih zadaća, cilj nam je oživjeti i zaštititi njenu iskonsku prirodu.

Godine
0
Vrijednost projekta (mil. €)
0
Projektna partnera
0
Članova tima
0

Projektno područje

Blizu 50.000 hektara područja planina Dinare, Troglava i Kamešnice te njihovog podnožja područje je projekta koji će obnoviti i sačuvati raznolikost surovog, ali bogatog staništa

Aktivnosti

Restauracija travnjaka kroz kontrolirano paljenje i čišćenje, nabava stada i opreme za njihovo čuvanja, obnova ograda, bunara i pojilišta te stvaranje turističke ponude početak su dugoročne ideje o održivom upravljanju Dinarom

Dinara back to life

Travnjaci

Površina (ha): 4279.86
Stanista: Diverse habitats (62A0; 6170)
Ptice: Emberiza hortulana

Travnjaci

Površina (ha): 2396.53
Staništa: Diverse habitats (62A0; 6170)
Ptice: Emberiza hortulana

Orhideje

Površina (ha): 36.66 Staništa: 62A0; 6210*

Ježevicka Suhopolja

Površina (ha): 442.32
Staništa: Very dry low grasslands overgrowing with juniper (62A0)
Ptice: Calandrella brachydactylla; Burhinus oedicnemus

Kijevsko Suhopolje - Validžici

Površina: 588.35
Staništa: Very dry low grasslands overgrowing with juniper (62A0)
Ptice: Calandrella brachydactylla

Travnjaci Eremophila

Površina (ha): 4134.11
Staništa: Diverse habitats (62A0; 6170)

Travnjaci

Površina (ha): 311.76
Staništa: Diverse habitats (62A0)

Novosti

Novosti

Dostupni edukativni materijali

Nizom edukativnih i informativnih materijala krajem godine završili smo projekt Dinara back to LIFE. U želji da već ovog proljeća doživite Dinaru na drugačiji način,

Novosti

Vatra na Dinari – prilika za edukaciju

Već nekoliko dana iznad zaseoka Bandić u Vučipolju dohvatio je veliki požar, a dosadašnje procjene ukazuju da je izgorjelo oko 100 hektara površine, uglavnom trave

Dinara kao Natura 2000

Osim žitelja koji svakodnevno ponosno i s poštovanjem gledaju ka Dinari, njeno bogatstvo i važnost prepoznata je i puno šire. Uz brojne priče i uspomene koje Dinara čuva, u njoj se kriju i vrlo važni  stanovnici – biljne i životinjske vrste, što endemične, što zaštićene. To je razlog laskavoj tituli koju Dinara nosi – ulaskom Hrvatske u Europsku Uniju, proglašena je Natura 2000 područjem važnim za vrste, staništa a posebno za ptice.

Dinara kao Natura 2000

Osim žitelja koji svakodnevno ponosno i s poštovanjem gledaju ka Dinari, njeno bogatstvo i važnost prepoznata je i puno šire. Uz brojne priče i uspomene koje Dinara čuva, u njoj se kriju i vrlo važni  stanovnici – biljne i životinjske vrste, što endemične, što zaštićene. To je razlog laskavoj tituli koju Dinara nosi – ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, proglašena je Natura 2000 područjem važnim za vrste, staništa a posebno za ptice.

Suživot s prirodom

Posebnu pažnju ćemo posvetiti pticama ovisnim o dinarskom tipu staništa, a to su vrtna strnadica, kratkoprsta ševa i ćukavica. Uz stvaranje važnih i kvalitetnih institucionalnih uvjeta za očuvanje prirode, naglasak projekta je i na uključivanju lokalnog stanovništva. U sklopu projekta, cilj je pružiti podršku i osnažiti razvoj poljoprivrednih i turističkih djelatnosti koje svoju vrijednost temelje na suživotu s prirodom.

Suživot s prirodom

Posebnu pažnju ćemo posvetiti pticama ovisnim o dinarskom tipu staništa, a to su vrtna strnadica, kratkoprsta ševa i ćukavica. Uz stvaranje važnih i kvalitetnih institucionalnih uvjeta za očuvanje prirode, naglasak projekta je i na uključivanju lokalnog stanovništva. U sklopu projekta, cilj je pružiti podršku i osnažiti razvoj poljoprivrednih i turističkih djelatnosti koje svoju vrijednost temelje na suživotu s prirodom.

Posebnosti

lat. Burhinus oedicnemus

lat. Calandrella brachydactyla

lat. Emberiza hortulana

Stočarstvo na Dinari

Planina Dinara ima jako dugu tradiciju uzgoja stoke koju u tom kraju nisu niti nazivali ”stoka” već ”blago” što jasno prikazuje njenu važnost. Vršnu zonu Dinare ne čine strmi vrhovi već zaobljena brda, u lokalnom govoru nazvane ”glave”. Takav, relativno prohodan teren, je bio idealan za stočarstvo jer je kretanje samog pastira bilo znatno olakšano.

Stočarstvo na Dinari

Planina Dinara ima jako dugu tradiciju uzgoja stoke koju u tom kraju nisu niti nazivali ”stoka” već ”blago” što jasno prikazuje njenu važnost. Vršnu zonu Dinare ne čine strmi vrhovi već zaobljena brda, u lokalnom govoru nazvane ”glave”. Takav, relativno prohodan teren, bio je idealan za stočarstvo jer je kretanje samog pastira bilo znatno olakšano.

O projektu

Dinara back to LIFE

Osim stvaranja važnih institucionalnih uvjeta za prirodu, potencijal razvoja dinarskog područja smo prepoznali u domaćem stanovništvu. U sklopu projekta, cilj je pružiti podršku i osnažiti razvoj poljoprivrednih i turističkih djelatnosti koje svoju vrijednost temelje na suživotu s prirodom.

Aktivnosti koje nas čekaju u sljedeće tri godine neće biti jednokratne. Njihovo pokretanje samo je početak dugoročne ideje o održivom upravljanju Dinarom, a sve kako bi nas ona i dalje darivala prirodnim bogatstvom i dobrom.

Misija

Restauracija travnjaka kroz usmjerenu ispašu, niz akcija čišćenja i kontroliranog paljenja te poticanje lokalnog stanovništva na održivo ekstenzivno stočarstvo.

Vizija

Stvaranje preduvjeta za održivo upravljanje suhim travnjacima te prepoznatljivost prirode dinarskog područja kao ključnog faktora u kvaliteti života lokalnog stanovništva.

Partneri projekta

Partnerska struktura ima relevantne institucije iz različitih sektora, motivirane i sposobne stvoriti povoljne uvjete za održivo korištenje prirodnih resursa na projektnom području.

Zaštita prirode moguća je samo kada se uključe svi koji su uz nju vezani, koriste je, ili jednostavno s njom žive. Svatko od nas je na projektu s razlogom i nosi jedinstvenu perspektivu i doprinosi aktivnostima projekta.

Kalendar aktivnosti

22. studenoga 2023.
16. studenoga 2023.
31. listopada 2023.
31. listopada 2023.
25. listopada 2023.
16. listopada 2023.