OČUVANA PRIRODA UZ ODRŽIVO KORIŠTENJE

Dinaro, tvoji smo.
Obećavamo te čuvati!

Kako bismo sačuvali Dinaru, oživjeli njezine pašnjake i očuvali ptičje vrste čije preživljavanje ovisi o očuvanju dinarskog staništa, pokrenuli smo projekt ”Dinara back to LIFE”. Osim stručnih konzervacijskih aktivnosti za restauriranje suhih travnjaka, planiranje dobre ispaše i kontrolirano paljenje te drugih popratnih zadaća, cilj nam je oživjeti i zaštiti njenu iskonsku prirodu.

0
Godine
0
Vrijednost projekta (mil. €)
0
Projektna partnera
0
Članova tima

Projektno područje

Ključ velikog bogatstva Dinare upravo je raznolikost staništa koju pruža. Od ukupno osam stanišnih tipova prepoznatih kao prioritet očuvanja na području Dinare, čak tri tipa čine različiti tipovi travnjaka.

Aktivnosti

Aktivnosti koje nas čekaju u sljedeće tri godine neće biti jednokratne. Njihovo pokretanje samo je početak dugoročne ideje o održivom upravljanju Dinarom, a sve kako bi nas ona i dalje darivala prirodnim bogatstvom i dobrom.

Dinara - Natura 2000 područje

Osim žitelja koji svakodnevno ponosno i s poštovanjem gledaju ka Dinari, njeno bogatstvo i važnost prepoznata je i puno šire. Uz brojne priče i uspomene koje Dinara čuva, u njoj se kriju i vrlo važni  stanovnici – biljne i životinjske vrste, što endemične, što zaštićene. To je razlog laskavoj tituli koju Dinara nosi – ulaskom Hrvatske u Europsku Uniju, proglašena je Natura 2000 područjem važnim za vrste, staništa a posebno za ptice.

Dinara - Natura 2000 područje

Osim žitelja koji svakodnevno ponosno i s poštovanjem gledaju ka Dinari, njeno bogatstvo i važnost prepoznata je i puno šire. Uz brojne priče i uspomene koje Dinara čuva, u njoj se kriju i vrlo važni  stanovnici – biljne i životinjske vrste, što endemične, što zaštićene. To je razlog laskavoj tituli koju Dinara nosi – ulaskom Hrvatske u Europsku Uniju, proglašena je Natura 2000 područjem važnim za vrste, staništa a posebno za ptice.

Suživot s prirodom

Posebnu pažnju ćemo posvetiti pticama ovisnim o dinarskom tipu staništa, a to su vrtna strnadica, kratkoprsta ševa i ćukavica. Uz stvaranje važnih i kvalitetnih institucionalnih uvjeta za očuvanje prirode, naglasak projekta je i na uključivanju lokalnog stanovništva. U sklopu projekta, cilj je pružiti podršku i osnažiti razvoj poljoprivrednih i turističkih djelatnosti koje svoju vrijednost temelje na suživotu s prirodom.

Suživot s prirodom

Posebnu pažnju ćemo posvetiti pticama ovisnim o dinarskom tipu staništa, a to su vrtna strnadica, kratkoprsta ševa i ćukavica. Uz stvaranje važnih i kvalitetnih institucionalnih uvjeta za očuvanje prirode, naglasak projekta je i na uključivanju lokalnog stanovništva. U sklopu projekta, cilj je pružiti podršku i osnažiti razvoj poljoprivrednih i turističkih djelatnosti koje svoju vrijednost temelje na suživotu s prirodom.

Posebnosti

lat. Burhinus oedicnemus

lat. Calandrella brachydactyla

lat. Emberiza hortulana

Stočarstvo na Dinari

Planina Dinara ima jako dugu tradiciju uzgoja stoke koju u tom kraju nisu niti nazivali ”stoka” već ”blago” što jasno prikazuje njenu važnost. Vršnu zonu Dinare ne čine strmi vrhovi već zaobljena brda, u lokalnom govoru nazvane ”glave”. Takav, relativno prohodan teren, je bio idealan za stočarstvo jer je kretanje samog pastira bilo znatno olakšano.

Stočarstvo na Dinari

Planina Dinara ima jako dugu tradiciju uzgoja stoke koju u tom kraju nisu niti nazivali ”stoka” već ”blago” što jasno prikazuje njenu važnost. Vršnu zonu Dinare ne čine strmi vrhovi već zaobljena brda, u lokalnom govoru nazvane ”glave”. Takav, relativno prohodan teren, je bio idealan za stočarstvo jer je kretanje samog pastira bilo znatno olakšano.

O projektu

Dinara back to LIFE

Osim stvaranja važnih institucionalnih uvjeta za prirodu, potencijal razvoja dinarskog područja smo prepoznali u domaćem stanovništvu. U sklopu projekta, cilj je pružiti podršku i osnažiti razvoj poljoprivrednih i turističkih djelatnosti koje svoju vrijednost temelje na suživotu s prirodom.

Aktivnosti koje nas čekaju u sljedeće tri godine neće biti jednokratne. Njihovo pokretanje samo je početak dugoročne ideje o održivom upravljanju Dinarom, a sve kako bi nas ona i dalje darivala prirodnim bogatstvom i dobrom.

Misija

Restauracija travnjaka kroz usmjerenu ispašu, niz akcija čišćenja i kontroliranog paljenja te poticanje lokalnog stanovništva na održivo ekstenzivno stočarstvo.

Vizija

Stvaranje preduvjeta za održivo upravljanje suhim travnjacima te prepoznatljivost prirode dinarskog područja kao ključnog faktora u kvaliteti života lokalnog stanovništva.

Partneri projekta

Partnerska struktura ima relevantne institucije iz različitih sektora, motivirane i sposobne stvoriti povoljne uvjete za održivo korištenje prirodnih resursa na projektnom području.

Zaštita prirode moguća je samo kada se uključe svi koji su uz nju vezani, koriste ju, ili jednostavno s njom žive. Svatko od nas je na projektu s razlogom i nosi jedinstvenu perspektivu i doprinosi aktivnostima projekta.

Kalendar aktivnosti

Novosti

Novosti

Koje usluge dobivaju stanovnici od ekosustava Dinare?

Ekosustav je dinamičan kompleks živih organizama te njihova (neživog) okoliša koji međusobno djeluju kao funkcionalna jedinica. Svi doprinosi tih funkcionalnih jedinica dobrobiti ljudi nazivaju se