Kategorije
Kalendar aktivnosti Kalendar aktivnosti-početna

Od Knina do Trilja započinje ispitivanje stavova javnosti o važnosti i potencijalu Dinare!

Ako Vas u sljedećih desetak dana posjete terenski ispitivači s kratkim upitnikom, ne brinite – LAG ”Cetina krajina” i udruga Biom provode terensko anketiranje o važnosti i biološkoj raznolikosti Dinare te njenom potencijalu za lokalno stanovništvo.

Istraživanje se provodi kao dio ”Dinara back to LIFE” projekta kojim se dugoročno želi očuvati dinarski travnjaci, poticati na njihovo održivo korištenje te pružiti podršku lokalnom stanovništvu za razvoj poljoprivrednih i turističkih djelatnosti u dinarskom području.

”Živjeti uz Dinaru sigurno ima svoje privilegije i prednosti. Cijelo područje je iznimno prirodno bogatstvo koje treba znati kako koristiti te domaće stanovništvo potaknuti na razvijanje potencijala koje Dinara ima. Zato nam je važno mišljenje domaćeg stanovništva te će nam kroz ovo ispitivanje bit od velike pomoći u daljnjim aktivnostima” , poručuje Melani Glavinić iz udruge Biom.

Anketa je u potpunosti anonimna i traje svega 15 minuta, a nakon ispitivanja slijedi unos i obrada podataka. Rezultati ispitivanja objavit će se na web stranici projekta i u lokalnim medijima, a prikupljeni podaci pomoći će projektnom timu usmjeriti daljnje aktivnosti projekta te vidjeti kako lokalno stanovništvo doživljava Dinaru.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi ovog istraživanja ili želite dodatne informacije, možete kontaktirati broj telefona 021/274 946 ili e-mail: dinarabacktolife@gmail.com. Ispitivači će obići gradove Knin, Sinj, Trilj i Vrlika te općine Hrvace, Kijevo, Otok i Civljane.

Kategorije
Novosti

Komentari na prijedlog zakona o proglašavanju PP Dinara

U tijeku je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću putem portala e-Savjetovanje o Prijedlogu Zakona o proglašenju Parka prirode ”Dinara”. Dinara bi tako trebala postati 12. Park prirode u Hrvatskoj, a donošenjem predloženog Zakona, stvorile bi se pravne pretpostavke za osnivanje javne ustanove, donošenje prostornog plana područja posebnih obilježja i plana upravljanja Parkom prirode „Dinara“ kojima bi se pobliže uredila zaštita, unapređenje i korištenje te način upravljanja tim zaštićenim dijelom prirode.

Karta područja PP Dinara

Zaštita područja masiva Dinare od posebnog je interesa za Hrvatsku radi očuvanja prirodnih vrijednosti, NATURA 2000 ekološke mreže, raznolikosti prirodnih staništa, divljih i ugroženih vrsta i staništa te drugih prirodnih vrijednosti proizašlih iz višestoljetne tradicije ljudskog korištenja prostora, ali i kulturnog i povijesnog naslijeđa sačuvanog u brojnim arheološkim nalazima i kulturno-povijesnim lokalitetima.

Na e-Savjetovanju iskoristili smo priliku napisati svoje konstruktivne prijedloge za jasniji, precizniji i kvalitetniji zakon budućeg Parka. Stoga smo pregledali sve relevantne i dostupne materijale, potom saželi sve što bismo izmijenili ili dopunili u Prijedlogu Zakona. Svojim komentarima  želimo doprinijeti kvaliteti donošenja i provedbe propisa za proglašavanje PP ”Dinara” te također želimo osigurati odgovorno, transparento i održivo upravljanje u zaštiti prirode Dinare.

Naši objavljeni komentari su sljedeći:

1. U Ocjeni i izvorima potrebnih sredstava za provođenje zakona piše da za provođenje tog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu. Navedeno ne stoji. Ako država doista želi upravljati područjem Dinare, potrebno je osigurati sredstva u državnom proračunu. Dapače, potrebno je poreznim obveznicima jasno razložiti o kojim sredstvima se radi i za što su ona namijenjena.   

2. Spominje se da „je vidljivo da se na ovaj način može utjecati i na stvaranje boljih uvjeta za poboljšanje života i rada lokalne zajednice na zaštićenom području“. Smatramo da je ova formulacija previše hipotetska a da je od velike važnosti pri osnivanju zaštićenih područja paziti na kvalitetu života lokalne zajednice koja ne smije biti narušena. Predlažemo da se u Zakon uvrsti sljedeće: Osnivanjem Parka prirode stvoriti će se uvjeti za poboljšanje života i rada lokalne zajednice na zaštićenom području.

3. Spominje se da „će se kroz zapošljavanje djelatnika za rad u javnoj ustanovi osigurati adekvatno upravljanje u svrhu zaštite i očuvanja prirodnih i drugih vrijednosti, provođenje ZZP-a te osigurati neposredan nadzor parka prirode.“ Zaštita prirode se ne osigurava isključivo zapošljavanjem djelatnika te je potrebno osigurati sredstva i za provedbu mjera očuvanja. Predlažemo da se u Zakon uvrsti sljedeće: Kroz osiguravanje sredstava za provedbu mjera očuvanja i zapošljavanje djelatnika za rad u javnoj ustanovi osigurati će se adekvatno upravljanje u svrhu zaštite i očuvanja prirodnih i drugih vrijednosti, provođenje ZZP-a te osigurati neposredan nadzor parka prirode.

4.  U sjevernom dijelu predloženog područja Parka je izrezano veliko područje oko vojnog poligona ‘’Crvena zemlja’’. To je možda moguće u skladu s Člankom 123. (6) ZZP koji glasi: Nije dopušteno proglašavanje zaštićenog područja unutar prostora koji je posebnim propisima definiran kao područje od posebnog interesa za obranu. Na štetu cijelog demokratskog procesa proglašavanja PP Dinara je što su ti propisi nedostupni javnosti.  Poligon Crvena zemlja se uvelike razlikuje od ostalih vojnih poligona po tome što nije jasno omeđen u prostoru (poznati su incidenti zbog prisustva civila na prostoru poligona za vrijeme vojnih vježbi) i blokira prilaz cestom do velikog dijela Dinare oko Brezovca i Badnja, odnosno glavni pristup najvišem vrhu RH. Poligon se nalazi na području ekološke mreže i time već postoji obaveza  RH prema Europskoj uniji upravljati tim područjem na način da se osigura postizanje ciljeva očuvanja. Smatramo da područje oko vojnog poligona i sam vojni poligon “Crvena zemlja” treba biti unutar granica Parka prirode. 

5.   Pohvalno je što je u Park uključeno i Vrličko polje i tako je pokriveno još jedno područje  ekološke mreže. No, područje istočno od Vrličkog polja gdje je kanjonski dio Cetine uzvodno od jezera Peruća do mosta Balek, je izostavljen i formiran je “džep”. Nakon izgradnje akumulacija na Cetini je to preostao jedini izvorni kanjon Cetine i nužno ga je zaštititi a i time granice Parka učiniti kompaktnijima. Ovakvim “džepovima” narušava se cjelovitost Parka te smatramo da spomenuto područje koje je trenutno isključeno iz granica Parka, treba uključiti u Park prirode. 

6. Iz područja predloženog Parka su izbačena područja visoravni (Poda) iznad naselja Rumin i Bajagić/Obrovac Sinjski. Nejasno je zašto bi se u granicama Parka formirala takva dva “džepa”, naročito što su takve granice neusklađene s područjem ekološke mreže. Ovakvim “džepovima” narušava se cjelovitost Parka te smatramo da spomenuto područje koje je trenutno isključeno iz granica Parka, treba uključiti u Park prirode.

7. Izvorišni dio Rude nalazi se uz predložene granice Parka, u kategoriji je značajnog krajobraza i sastavni je dio područja ekološke mreže. Zbog svega navedenog smatramo da je jedino logično i potrebno da se sadašnji značajni krajobraz obuhvati parkom prirode i da se, kao i u slučaju Rumina i Graba, proglašavanjem parka prirode ukine kategorija značajnog krajobraza (jer će u tom slučaju biti dovoljno da se radi o parku prirode). 

8. Dinara se velikim dijelom nalazi i u Bosni i Hercegovini i kako bi se očuvala, ključna je prekogranična suradnja. Smatramo da se u Zakonu treba spomenuti obveza prekogranične suradnje između RH i BIH kako bi se očuvala njena cjelovitost.

9. Za područje Dinare je iznimno važan čovjek i bez suradnje s lokalnom zajednicom Dinara se neće moći očuvati, niti će lokalna zajednica imati dobrobiti od parka prirode. Smatramo da se u Zakonu treba spomenuti suradnja s lokalnom zajednicom i uključivanje predstavnika lokalne zajednice kroz njihovo sudjelovanje u suradničkom vijeću, upravnom vijeću ili sličnim tijelima kako bi mogli sudjelovati u odlučivanju.

10. Potrebno je dodati što se događa u slučaju da Vlada RH ne osnuje javnu ustanovu. Da li onda ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode preuzima upravljanje područjem?  Podsjećamo, navedenim zakonom planira se zaštititi masiv Dinare (Dinara, Troglav i Kamešnica), izvorišni dio i gornji tok rijeke Cetine te krška polja (Hrvatačko, Paško i Vrličko) uz Cetinu u kategoriji parka prirode. Svoje komentare stignete poslati na e-Savjetovanje koje je otvoreno za javnost do 06. lipnja, 2020. na sljedećem linku: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14068&fbclid=IwAR1NZpdm0q4IruRaiag_Fi0LBTYToSIVqypXRK5YtjaVyHWyLR2JJ_BLgcQ

Kategorije
Novosti

Naš komentar: požar na Dinari

Požar na Dinari nije napravio katastrofalnu štetu na cijeloj izgorenoj površini jer su većinom izgorjeli travnjaci koji se obnavljaju već nakon prvih kiša, ali su nastradala i staništa koja se neće obnoviti desetljećima. Upravo ta staništa, kojima će trebati duga desetljeća da se obnove i da se u njih vrate bića koja su tu živjela, pokazuju da tradiciji nekontroliranog paljenja nema mjesta u modernom upravljanju prostorom. Upravljanje Dinarom kroz Mrežu zaštićenih područja Natura2000 u Europskoj uniji je obaveza Republike Hrvatske i ovakvi požari dugoročno otežavaju to upravljanje.

Požar na Dinari od Glavaša

Požar na Dinari od Glavaša

Posljednjih dana su u brojnim medijima izašli članci o netom ugašenom požaru na planini Dinari. Uz požar se uglavnom vežu negativni utjecaju na prirodu i ljude, ali neki od komentara pokazuju da ima i drugih mišljenja. Budući da je dio našeg projekta Dinara back to LIFE propisano (kontrolirano) paljenje bitno je istaknuti u čemu je razlika između kontroliranog paljenja i požara.

Kod kontroliranog paljenja se ciljano spaljuju relativno male površine ovisno o njihovoj upotrebi i cilju kojeg želimo postići, dok kod požara gore i velike površine za koje je vatra štetna iz više razloga.

Utjecaj vatre na različita staništa je bitno različit te dodatno ovisi o trenutnim vremenskim prilikama te količini i vlažnosti gorive mase. Utjecaj vatre na travnjake je minimalan, naročito zimi; već nakon par proljetnih kiša se tragovi požara skoro neće niti vidjeti. Dapače, vatra će uništiti veliki dio vrsta koje zarastaju travnjake i tako je dugoročno korisna u održavanju istih. Najveće izgorene površine na Dinari su upravo travnjaci. Ali, važno je znati da nisu gorjeli samo travnjaci. Sastojine planinskog bora krivulja, iako izgledom samo niska gusta šikara, trebaju desetljeća da se obnove u surovosti planinske klime. Bukovim šumama, koje se u kršu sporo šire, a na Dinari ih je preostalo jako malo, treba puno više od jednog ljudskog života da bi se oporavile nakon požara.

Karta požara na Dinari

Karta požara na Dinari

U ovom požaru su izgorjele i veće površine submediteranske šikare i niske šume. Paljenje je često usmjereno upravo na ovaj tip staništa jer se opožarivanjem želi vratiti travnjak, odnosno pašnjak za stoku. U pitanju je stara tradicija koja se zadržala kao način ”oplemenjivanja” prostora čak i sada, kada većina opožarenih površina uopće neće biti korištena za ispašu jer stoke nema toliko kao nekada. Šume hrasta medunca, koje s vremenom nastaju iz tih šikara, skoro da i ne postoje u većim površinama, jer su nestale kroz više tisućljeća stočarstva, sječe i paljenja. Tek posljednjih desetljeća, te šume su se počele obnavljati i naša je zadaća da im u tome pomognemo. Naravno da nećemo sve travnjake pretvarati u šumu, ali niti ćemo posvuda sprječavati zarastanje travnjaka u šumu. Dinara je dio mreže zaštićenih područja EU Natura2000 i jasno je definirano koje vrste i staništa su bitna; a da bi ih mogli očuvati trebaju nam razni tipovi travnjaka, šuma i prijelaznih staništa.

Propisano paljenje, kao dio upravljanja prostorom, je osmišljeno tako da se poštuju svi korisnici prostora, sva staništa i vrste koje žive na nekom području. Travnjaci se pale u svrhu održavanja, ali se itekako pazi da se vatra ne proširi na šumska staništa, s iznimkom jednog dijela šikara koje želimo vratiti prema travnjacima. Propisano paljenje se provodi u skladu s prostornim planiranjem upravljanja nekim područjem, a u tom prostornom planiranju vodimo brigu i o prirodi i o ljudima koji koriste taj prostor.

Dim od požara na Dinari

Dinara ima prostora za sve: za pašnjake za tisuće grla stoke, za sve vrste koje žive na travnjacima i za obnovljene šume hrasta medunca, bukve ili bora te brojne vrste koje u njima žive. Važno je samo prema njoj se odnositi stručnošću, znanjem, iskustvom i velikim poštovanjem  prema prirodnom bogatstvu.

Kategorije
Dnevnik Dinare

Razglednica s krova Hrvatske, budućeg parka prirode Dinara

Planinski masiv Dinare je bogato i značajno stanište biljnom i životinjskom svijetom. Zbog svoje iznimne prirode i ekološke vrijednosti, dio je ekološke mreže Natura  2000 koja obuhvaća područja važna za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova Europske unije. Čak 87 % područja budućeg Parka prirode „Dinara“ ujedno i područje ekološke mreže Natura 2000. Osim dragocjene prirode, važnih staništa za ugrožene biljne i životinjske vrste te međunarodno prepoznatog fenomena dinarskog krša, na Dinari je najviša točka Lijepe naše.

Ovogodišnji Međunarodni dan biološke raznolikosti sa svojim sloganom ”Rješenja su u prirodi” na poseban način govori o važnosti zajedničkog djelovanja u skladu s prirodom te o ulozi bioraznolikosti u održivom razvoju. U Hrvatskoj se na taj dan obilježava i Dan zaštite prirode, a ovogodišnja proslava bila je u znaku proglašenja budućeg dvanaestog parka prirode u Hrvatskoj –  Park prirode ”Dinara”.  

Za početak, prošli petak u Kninu je održano javno izlaganje u sklopu javnog uvida u Zakon o proglašavanju Parka prirode Dinara. Na izlaganju su prisustovali ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, šibensko-kninski župan Goran Pauk, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, gradonačelnik Knina Marko Jelić te građani, predstavnici nevladinih organizacija i ostala zainteresirana javnost. Istaknuo je kako se Zakonom predviđa zaštita 63.052 hektara na području Dinare, odnosno masiv Dinare (Dinara, Troglav i Kamešnica), izvorišni dio i gornji tok rijeke Cetine te krška polja (Hrvatačko, Paško i Vrličko) uz Cetinu. Po završetku javnog uvida, slijedi savjetovanje i pripremanje zakona za usvajanje, a godinu dana od stupanja na snagu zakona, osnovat će se Javna ustanova Park prirode Dinara.

„Park prirode Dinara bit će 12. park prirode u Republici Hrvatskoj i zajedno s 8 nacionalnih parkova, zaokružit ćemo jednu cjelinu od 20 takvih zaštićenih područja. Proglašenjem Dinare parkom prirode udio zaštićenih područja u kopnenoj površini Republike Hrvatske povećat će se s 12 % na 13 % te će zajedno s područjem ekološke mreže Natura 2000 činiti 39 % kopnenog dijela RH zaštićenim. To zorno pokazuje što će ovih 63 tisuće hektara novog zaštićenog područja značiti za ukupan kapacitet zaštićenih područja u Hrvatskoj i, u konačnici, što će značiti za budućnost bioraznolikosti u Hrvatskoj“ rekao je ministar Ćorić.

Sljedećeg dana, Hrvatska gorska služba spašavanja organizirala je terenski obilazak Dinare te uspon na Sinjal (1831 m). S prostrane livade Samar, oko pedesetak stručnih djelatnika u zaštiti prirode i ljubitelja prirode krenulo je pješice prema nedavno postavljenom planinarskom skloništu ”Zlatko Prgin”, a nakon kraće pauze, u opuštenoj i veseloj atmosferi nastavilo se u osvajanje vrha Hrvatske. Svega sat kasnije, na vrhu je vrvjela gužva, a nasmijana lica dala su naslutiti kako se svaki korak isplatio! Fotoaparati su pokušali uhvatiti sve prekrasne kutke, a oči bi htjele zapamtiti svaki pedalj, upiti sve boje, dokučiti svaki kilometar ispred sebe u svim pravcima: planine Dalmacije, Troglav, Cetinsko i Livanjsko polje, Peručko jezero.

S vrha, za uspomenu ostaje zajednička fotografija, svih malih ljudi koji vole te na svoj način žive Dinaru, a zajedničko druženje nastavilo se kod domaćina u planinarskom domu ”Brezovac”.

Posebno se radujemo priznanju Dinari jer smo svjesni njezinog prirodnog bogatstva. Tako je naš projekt ”Dinara back to LIFE” velika prilika za očuvanje dinarskih travnjaka i poticanje njihovog održivog korištenja.

Dinara je prehranjivala tolike obitelji koje su uzvraćale poštovanjem i divljenjem, bila je i ostala središte života njezinim vrijednim i skromnim stanovnicima, a na nama je da je u budućnosti čuvamo – počevši od sebe, vrijednim projektima koji su potrebni za cijelu zajednicu i zakonom – trajno u čast i privilegiju života s Dinarom.

Fotografija: Aleksandar Gospić