Kategorije
Novosti

Kako do zakupa pašnjaka? Prvi korak je iskazati interes u šumariji

Pašarenje na travnjacima Dinare ključna je aktivnost njihovog održavanja te omogućava opstanak brojnih vrsta koje ovise baš o tim travnjacima. Upravo zato u interesu je projekta Dinara back to LIFE da broj grla na Dinari raste. Kako bismo potaknuli veći broj zakupa na Dinari, partneri na projektu – Udruga Biom i Hrvatske šume, sazvali su prošli tjedan informativni sastanak sa stočarima s vrličkog područja. Na sastanku održanom u Vrlici, upravitelj Šumarije Sinj, Ante Šimić predstavio je proces koji treba slijediti kako bi travnjaci za koje postoji interes da se koriste kao pašnjaci mogli ići u zakup. U zajedničkom interesu projektnih partnera i lokalne zajednice je da se pašnjaci održivo napasuju te da stočarstvo nastavi biti važna i unosna grana gospodarstva ovog područja.

Prenosimo najvažnije informacije predstavljene na sastanku i pozivamo stočare da prema sljedećim koracima u šumariji iskažu interes za pašnjake, kako bi oni mogli ići u proceduru za zakup. Pašnjaci za zakup će se na javnom natječaju objaviti samo ako je za njih prethodno u šumariji iskazan interes. Gospodin Šimić pozvao je stočare da u sljedećih mjesec dana iskažu interes za sve pašnjake koji ih zanimaju, čime će se povećati površine koja će ići u zakup te kvalitetnije napraviti raspodjelu površina pašnjaka na sve zainteresirane.

Kako doći do zakupa pašnjaka?

Prvi korak je da stočari u šumariji trebaju iskazati interes za pašnjakom i potpisati Zahtjev za zakupom zemljišta. Za ovo je potrebna najava na broj telefona 021/ 824 477 u svrhu dogovora termina za osobni dolazak u šumariju. 

Potrebno je ponijeti i pripremiti dva dokumenta:

 • Potvrda o broju uvjetnih grla. Potvrdu izdaje Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu – HAPIH, a kontakt osoba za područje je Petar Sabljić koji je u koordinaciji s Petrom Šabićem
 • Potvrdu o evidentiranim površinama u sustavu ARKOD. Ako stočar nema površinu upisanu u ARKOD svakako je potrebno dobiti ispis da nema upisanu površinu. Zahtjev se osobno predaje u Agenciju za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoj, u područnom uredu za Splitsko-dalmatinsku županiju, u gradu Splitu

Iskaz interesa jedini je ispravan način na koji stočari komuniciraju šumariji koje površine ih zanimaju za zakup. Sastanci na kojima se prezentira način prijave i iskazivanja interesa služe prezentiranju, a potpisne liste evidentiranju podataka. Prisustvo na sastanku i potpis neće dovesti do objave pašnjaka na natječaj za zakup, nego se to postiže isključivo iskazom interesa.

Nakon što stočari iskažu interes, zaposlenici šumarije će na temelju dostavljenih podataka ucrtati željenu površinu, te predmet ide dalje na obradu i proceduru, pa se može očekivati da se objavi na sljedećem natječaju za zakup šumskog zemljišta za pašarenje.

Natječaj za zakup šumskog zemljišta za pašarenje objavljuje se na stranicama Hrvatskih šuma (https://nadmetanja.hrsume.hr/) gdje je propisano koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Lokalna šumarija nije nadležna za provedbu natječaja te je potrebno pratiti tekst natječaja i obveznu dokumentaciju.

Ako stočari na javnom pozivu dobiju točku javnog poziva za njih se piše Odluka u kojoj su navedeni daljnji koraci (plaćanje prve rate najma unutar mjesec dana, bjanko zadužnica kod javnog bilježnika i druge obveze nakon kojih se može sklopiti Ugovor). Nakon ispunjavanja svih odredbi iz Odluke, ide se na sklapanje Ugovora koji se potpisuje u Upravi Šuma Split. Zaposlenici i upravitelj Šumarije Sinj nisu nadležni za potpisivanje Ugovora. U Ugovoru koji se potpisuje u Upravi Šuma Split stoji da je potrebno potpisati dokument koji se zove Uvod u posjed, koji se za razliku od ugovora potpisuje u šumariji. To je ujedno i posljednji korak u samoj šumariji. 

Kako se ocjenjuju pristigle na javni poziv?

Na javni poziv pravo da se prijave imaju svi koji žele i zadovoljavaju uvjete, a pristigle ponude rangiraju se prema sljedećim uvjetima:

 • Predana dokumentacija mora biti potpuna, a nepotpune prijave se odbacuju
 • Prijavitelj ima dovoljan broj uvjetnih grla za točku zakupa za koju se natječe
 • Osobe koje imaju prebivalište/sjedište na području jedinice lokalne samouprave u kojoj se nalazi pašnjak imaju prednost
 • Prednost imaju osobe mlađe od 41 godine na datum objave javnog poziva
 • Ponuda s najvišom cijenom ima prednost  odnosu na druge pristigle prijave za točku poziva. 
 • U slučaju kada više prijavitelja ima jednak broj bodova, prednost ostvaruje prijava koja je predana ranije

Najčešće greške:

 • Prijavitelj se natječe za više točaka javnog poziva istom prijavnicom

Jedna od najčešćih grešaka je kad prijavitelj predaje prijavu za više točaka natječaja (više pašnjaka) putem iste prijavnice. Pravilo je da se s jednom prijavom natječe za samo jednu točku javnog poziva. Prijavnice u kojima je označeno više od jedne točke javnog poziva se odbijaju. Ukoliko se stočar želi prijaviti na više točaka, za svaku točku treba posebna prijava, sa zasebnom dokumentacijom, koju treba odvojiti u različite omotnice. Pravilo je da se za svaku od točaka natječaja predaje zasebna omotnica sa svim navedenim dokumentima (bez obzira što su predani dokumenti isti).

 • Nepotpuna dokumentacija

Svi navedeni dokumenti moraju biti predani a nepotpuna dokumentacija prijavitelja može direktno isključiti iz natječaja. U slučaju nepotpune dokumentacije u rezultatima natječaja objavljenim  na internet stranicama neće biti navedeno koja dokumentacija nije dostavljena ili je nepotpuna, nego je u opisu samo navedeno da dokumentacija nije potpuna. Za više informacija treba reagirati i obratiti se šumariji.

 • Prijavitelj se greškom natječe za pašnjak koji nije onaj za koji je iskazao interes

Također, jedna od čestih grešaka je da stočari ne znaju za koji predmet su pokazali interes, te u prijavi greškom navedu pogrešnu točku javnog poziva. Upravitelj šumarije poziva na oprez i pažnju kada se označava za koju točku se stočar prijavljuje – da odgovara onoj za koju je iskazan interes.

 • Zakupnici ne čitaju detaljno tekst Odluke i Ugovora

Iz iskustva upravitelja Šumarije Sinj, mnogo problema nastane i kad stočari ne prate detaljno upute iz Odluke o odabiru i Ugovora. Važno je dobro pročitati dokumente u cijelosti. Da bi došlo do potpisivanja Ugovora treba ispuniti sve odrednice iz Odluke. Jedan od najčešćih propusta je da stočari ne potpišu Uvod u posjed nakon potpisivanja Ugovora. U tekstu Ugovora je navedeno da je potrebno potpisati Uvod u posjed, i o tome trebaju voditi brigu stočari koji potpisuju Ugovor. Uvod u posjed će kasnije biti potreban za upis u ARKOD koji slijedi u uredu Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Splitu.

Kategorije
Kalendar aktivnosti Kalendar aktivnosti-početna Novosti

Održane radionice u Sinju o posebnim i jedinstvenim vrijednostima lokalne prirode

Prošlog tjedna projekt Dinara back to LIFE započeo je s aktivnostima namijenjenim promociji održivog turizma na području Dinare. Organizirane su edukacije za upoznavanje prirodnih vrijednosti područja Dinare, lokalne flore i faune, te posjet Parku prirode Vransko jezero kao primjeru dobre prakse provedbe održivih programa promatranja prirode.

Projekt Dinara back to LIFE primarno je usmjeren na restauraciju travnjačkih staništa na Dinari, a da bi obnovljena staništa ostala i očuvana, treba ustrajati na održivom korištenju prirode.

Sektor turizma važan je čimbenik korištenja prirode i prostora, a nedavno proglašenje Parka prirode Dinara nova je prilika i poticaj za nove aktivnosti turističkih zajednica, vodiča i posjetitelja. Posebno se trudimo isticati i zagovarati da razvoj turizma treba biti usmjeren prema održivosti i u skladu s očuvanjem prirode. Povećana vidljivost prostora Dinare u posljednjih nekoliko godina ogromna je prilika, ali važno je biti svjestan da povećanje interesa i broj posjećivanja može biti prijetnja za prirodne vrijednosti područja, te je stoga važno turističkom posjećivanju i sadržaju pristupati promišljeno i strateški.

Prošlotjedni program namijenjen turističkim vodičima, ali i svim zainteresiranim građanima sastojao se od tri aktivnosti: 

 • Edukacija o prirodnim vrijednostima područja Dinare
 • Wildlife watching tura za upoznavanje urbane bioraznolikosti Sinja
 • Posjet primjeru dobre prakse – Park prirode Vransko jezero

Edukacijom o prirodnim vrijednostima područja zajedno s wildlife watching turom po gradu Sinju sudionicima su prezentirane vrijednosti ovdašnje prirode koje su posebne i jedinstvene u svijetu. Kao stanovnicima nekog mjesta, priroda koja nas okružuje vrlo nam lako postane obična, a stvarna situacija upravo je suprotna. Prostranstva otvorenih travnjaka, krški reljefi, ekstenzivno stočarstvo, izvori pitke vode te lokve i bunari samo su neki od primjera lokalnog krajolika koji su za nas svakodnevica, a brojnim posjetiteljima čak i prvi susret s takvim staništima i vrstama.

Izlet u Park prirode Vransko jezero proveden je pod stručnim vodstvom djelatnice Parka prirode. Sudionici su imali priliku upoznati povijest Vranskog jezera i prirodne vrijednosti po kojima je jedinstveno, ali i probleme i izazove s kojima se javna ustanova susreće. Ono što je važno za naučiti iz primjera Vranskog jezera je da je uloga turističkog sektora u zaštićenim područjima vrlo posebna te da ima snažnu edukativnu komponentu. Doživljavanje prirode i njezine ljepote je možda motivacija posjetitelja, no nju treba znati iskoristiti i povezati je s učenjem o važnosti prirode i biološke raznolikosti, kao i širenjem svijesti o potrebi njezine zaštite.

U sklopu programa, naša skupina i sama je bila dio jednog od programa promatranja prirode, odnosno promatranja ptica, gdje su se mnogi i po prvi puta susreli s nečim takvim. Nadamo se da je ovo iskustvo našim turističkim vodičima i drugim sudionicima približilo oblike turizma koji se temelje na promatranju prirode, te da ih je motiviralo da razmišljaju o korištenju turističkog potencijala promatranja prirode koji ima Dinara.

Iznimno nam je drago što smo se upoznali i povezali s lokalnim turističkim vodičima, zainteresiranim građanima, te skupinom srednjoškolaca Gimnazije Dinka Šimunovića. Provedene edukacije i izlet u Vransko jezero početak su našeg rada  na području promocije održivih oblika turizma na području Dinare. Još se jednom zahvaljujemo svim sudionicima edukacija i izleta, te se nadamo da je bilo zanimljivo, informativno i korisno.

Protekli tjedan u Sinju smo održali radionice organiziranja wildlife watching tura, kao vrste održivog turizma. Organizirali smo i izlet na Vransko jezero kao primjeru dobre prakse.
Kategorije
Kalendar aktivnosti Kalendar aktivnosti-početna Novosti

Monitoring paljene plohe na Vrdovu – godinu kasnije sve je puno zelenije

Proveli smo istraživanje plohe na Vrdovu, na kojoj je provedeno kontrolirano paljenje u zimu 2021. godine, a kako bismo na terenu utvrdili razlike između ove i kontrolne plohe.

U veljači 2021., u našoj prvoj takvoj restauracijskoj akciji, kontrolirano paljenje provedeno je na području veličine oko 7 hektara. Našim nedavnim istraživanjem, preko godinu dana od provedene restauracijske akcije, floristički se plohe ne razlikuju, ali vizualno se odmah vidi razlika. Naime, ploha na kojoj je provedeno kontrolirano paljenje je zelenija pošto na njoj nema starog, prošlogodišnjeg suhog lišća, koje i omogućuje gorenje jer bez tog suhog materijala nije ni moguće paljenje.

Utvrđeno je i kako su tanji izdanci drvenaste vegetacije na toj plohi sasušeni, dok su nešto deblje grane „preživjele“ paljenje, tako da je malo grmlje uspješno uklonjeno, dok veće grmlje i stabla ne pokazuju negativne posljedice ove aktivnosti.

Na temelju navedenog možemo zaključiti da kontroliranim paljenjem u zimskim mjesecima ne nastaju negativne posljedice za travnjak niti za starije grmlje i stabla, a istovremeno se uklanja suha biomasa koja, ako se ne uklanja redovito, može podržati širenje katastrofalnih požara u ljetnim mjesecima.

Kategorije
Novosti

Veleučilište u Kninu prenosi vrijedna znanja o poljoprivredi krša

Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu kao mogućnost studiranja nudi preddiplomske stručne studije Poljoprivreda krša – Biljna proizvodnja i Poljoprivreda krša – Stočarstvo krša, koje smo prepoznali kao posebnu vrijednost jer smatramo da je budućnost poljoprivrede i stočarstva ovog prostora upravo u mladim ljudima koji se obrazuju u ovom usmjerenju. 

Želimo potaknuti maturante da razmisle o stjecanju stručnih kvalifikacija za ove djelatnosti koje imaju važnu ulogu u održivoj budućnosti poljoprivrede. 

Tim povodom razgovarali smo s Anitom Pamuković, Prodekanicom za poslovanje i suradnju s gospodarstvom Veleučilišta, o znanju kojeg studenti stječu na smjeru Poljoprivreda krša, o poslovima za koje se obrazuju, mogućnostima zapošljavanja nakon studija i drugim temama.

Koliko dugo postoje preddiplomski stručni studiji Poljoprivreda krša – Biljna proizvodnja i Poljoprivreda krša – Stočarstvo krša?

Potreba za poljoprivrednim stručnjacima na krškim područjima Republike Hrvatske rezultirala je osnivanjem Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu 2005. godine u prvom redu s namjerom ustrojavanja i izvođenja stručnih studija. Veleučilište provodi preddiplomske stručne studije Poljoprivreda krša – Biljna proizvodnja i Poljoprivreda krša – Stočarstvo krša, zatim još dva preddiplomska stručna studija – Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom i Prehrambena tehnologija. Također provodi i specijalistički diplomski stručni studij Ekonomski i normativni okvir poduzetništva.

Vježbe u labosu

Koja je bila ideja kod osnivanja ovih studija?

Misija Veleučilišta je obrazovanje kompetentnih stručnjaka iz navedenih područja pripravnih za suočavanje s izazovima nacionalnog i međunarodnog tržišta rada te prijenos znanja i tehnologija uz promicanje poduzetničkog duha, akademske izvrsnosti, etičnog ponašanja, sloboda i tolerancije te izgradnje konkurentnog gospodarstva na lokalnoj i regionalnoj razini.

Veleučilište je otvorena, uključiva i održiva ustanova prepoznatljiva po visokoj kulturi organizacijske kvalitete, suvremenom pristupu nastavnom procesu i društveno-odgovornom djelovanju, koja se ponosi promicanjem akademskog integriteta, sloboda i tolerancije na svim razinama.

Konferencijska dvorana

Riječ je o vrlo starim znanjima, a novim studijima o toj temi. Koliko su dobro sačuvana ta znanja?

Preddiplomski stručni studiji Poljoprivreda krša – Biljna proizvodnja i Poljoprivreda krša – Stočarstvo krša kroz iskustvo, znanje i tradiciju studentima pruža temeljna znanja iz poljoprivredne proizvodnje s naglaskom na očuvanje tradicije i okoliša upravo zahvaljujući nastavnom programu kojeg nastavnici Veleučilišta i vanjski suradnici uspješno provode kroz teoriju, praktičnu nastavu i iskustva iz prakse te je velika pažnja posvećena praktičnim vještinama. Program studija kompatibilan je s nizom studijskih programa na domaćim i svjetskim visokoškolskim ustanovama.

Koliko je predznanje studenata-polaznika ovih studija o ovim područjima? Kome su namijenjeni ovi studiji?

Najčešće ove studije upisuju studenti koji su završili jednu od srednjih strukovnih škola (poljoprivredna i srodna zanimanja) i studenti čije se obitelji već bave nekom od poljoprivrednih djelatnosti. Stoga ovi studenti žele steći nova znanja i iskustva koja će kasnije uspješno primijeniti u stočarskoj i biljnoj proizvodnji.

Informatički kabinet

O čemu studenti uče?

Studenti tijekom studija uče kako efikasno upravljati poljoprivrednim gospodarstvom uz očuvanje okoliša, kako koristiti tehnologiju i voditi tehnološke procese.

Tijekom prvih pet semestara, student stječe temeljna teorijska, metodološka i praktična znanja iz ovih područja. U petom semestru studentima se daje mogućnost da izbornim predmetima prošire svoja znanja, odnosno da se kroz grupu odabranih izbornih predmeta uže specijaliziraju za određene tehnologije proizvodnje. U šestom semestru student odrađuje stručnu praksu uz potporu voditelja stručne prakse te uz potporu mentora izrađuje završni rad u kojem primjenjuje studijem stečene kompetencije.

Kako i gdje studenti obavljaju stručnu praksu?

Program Veleučilišta takav je da je omjer teorije i praktične nastave otprilike jednak, studenti se uključuju kroz projekte, terensku nastavu i stručnu praksu. Zahvaljujući tome, nakon studija već imaju realan pregled nad svojom budućom strukom.

Veleučilište ima dobru suradnju s obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i drugim tvrtkama u zajednici te nemaju problema s provođenjem stručne prakse.

Za kakve se poslove studenti osposobljavaju na ovim studijima?

Veleučilište obrazuje buduće stručnjake poljoprivrede koji stječu nova znanja i vještine te prate aktualne i moderne trendove u poljoprivredi koje će kasnije prenijeti drugima u svojoj okolini.

Završetkom preddiplomskog stručnog studija Poljoprivreda krša – Biljna proizvodnja / Poljoprivreda krša – Stočarstvo krša student dobiva naziv stručni prvostupnik/ca inženjer/ka Poljoprivrede krša – Biljna proizvodnja / Poljoprivreda krša – Stočarstvo krša te je ovlašten izvršavati stručne poslove u okviru svog zanimanja.

Naši studenti će po završetku studija biti sposobni kreativno koristiti dostignute sposobnosti teorijskog i praktičnog učenja u stjecanju novih znanja i spoznaja iz biljnih i animalnih znanosti uz mogućnost nastavka obrazovanja kroz formalne i neformalne oblike.

Studentski dom

Kako se u sklopu vašeg Veleučilišta definira odgovorno ponašanje prema prirodnom okolišu?

Uvažavajući specifičnosti krških područja, a s ciljem što bržeg razvoja tog podneblja te zadržavanjem mladih stručnjaka na rodnoj grudi, posebna pažnja se posvećuje stočarskoj i biljnoj proizvodnji uz primjenu najsuvremenijih dostignuća u tim područjima, uključujući i ekološki aspekt proizvodnje. Ovakvim će osposobljavanjem gospodarenje poljoprivrednim imanjima na krškim područjima, pa i šire u Hrvatskoj biti povjereno stručnjaku-praktičaru sa završenim preddiplomskim stručnim studijem Poljoprivreda krša – Biljna proizvodnja i Poljoprivreda krša – Stočarstvo krša.

Pokrivaju li i kako ovi studiji temu travnjaka/pašnjaka?

Oba ova studija koncipirana su na održivosti krških područja. U sklopu preddiplomskog stručnog studija Poljoprivreda krša – Stočarstvo krša imamo predmet Travnjaštvo i konzerviranje krme koje obrađuje i teme vezano za prirodne travnjake i njihovo održivo gospodarenje. Studenti uče na koji način učinkovito koristiti krmu s prirodnih travnjaka, kako pravilno organizirati napasivanje na pašnjaku te identificirati glavne smjernice u gospodarenju mediteranskim travnjačkim resursima. 

Soba u studentskom domu

Planirate li uvođenje novih studija ili programa na teme povezane s Dinarom?

Na Veleučilištu se već neko vrijeme razmišlja o izmjeni studijskih programa na način da se navedena dva smjera objedine u jedinstveni studij „Poljoprivreda krša“. Cilj je bio kreirati studij koji će obuhvatiti temeljna znanja iz područja opće poljoprivrede (biljne i stočarske proizvodnje) te ostaviti studentima mogućnost izbora grupe nastavnih predmeta u specifičnim područjima poljoprivrede na završnoj godini studija. Ovakav studijski program Poljoprivrede krša u fokus stavlja, prije svega, mogućnosti održivog korištenja prirodnih resursa i razvoja poljoprivrede u osjetljivim ekosustavima krša, s naglašenom potrebom zaštite okoliša, očuvanja bioraznolikosti te proizvodnje i korištenja energije iz obnovljivih izvora u poljoprivredi. Poseban naglasak je stavljen na proučavanje specifičnosti krških područja i mogućnost organiziranja održive poljoprivredne proizvodnje uz suvremenost i atraktivnost studijskog programa prije svega studentima kao i tržištu rada te potencijalnim poslodavcima. S obzirom na navedene specifičnosti, smatramo ne samo da je opravdano nego i potrebno obrazovati stručnjake u području poljoprivrede koji će stečenim kompetencijama unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju u području krša uz neophodno očuvanje iznimno osjetljivog okoliša i njegove bioraznolikosti.

Kategorije
Novosti

Sastanak Hrvatskih šuma sa stočarima o davanju zemljišta u zakup u GJ Lupoglav

Hrvatske šume završile su program gospodarenja za Gospodarsku jedinicu ‘Lupoglav’ te je u tijeku proces davanja zemljišta u zakup na ovom području.

Tim povodom Hrvatske šume će održati sastanak sa stočarima zainteresiranima za uzimanje zemljišta u zakup na području Gospodarske jedinice ‘Lupoglav’, ali i šire. Sastanak će se održati 23. lipnja (četvrtak ) u 10 sati, u Domu kulture u Vrlici. Na sastanku će sudjelovati predstavnik Šumarije Sinj koja upravlja ovim područjem.

Stočari će ovom prilikom moći iskazati interes za uzimanje zemljišta u zakup, nakon čega će Hrvatske šume raspisati natječaj za davanje tog zemljišta u zakup na što će se stočari moći prijaviti.

Kategorije
Kalendar aktivnosti Kalendar aktivnosti-početna Novosti

Europski stručnjaci na radionici za izradu Smjernica za upravljanje suhim travnjacima

Dinara back to LIFE projekt početkom svibnja okupio je 40-ak europskih stručnjaka iz područja očuvanja bioraznolikosti kako bi dali svoj doprinos za buduću provedbu sličnih projekata.

Međusobno učenje i razmjena znanja jedna je od najvećih prednosti LIFE projekata, a iskustvo ovih svjetskih stručnjaka zasigurno će učiniti rezultate Dinara back to LIFE uspješnijim.

Smjernice za upravljanje suhim travnjacima

Razlog zbog kojeg se ovoliki broj stručnjaka okupio je sudjelovanje u izradi Smjernica za restauraciju i upravljanje suhim travnjacima. Dinara back to LIFE u tri i pol godine trajanja testira mjere za restauraciju i očuvanje travnjaka te na temelju prikupljenih podataka i iskustava izrađuje smjernice i preporuke za institucije koje u Hrvatskoj upravljaju travnjacima. Kako bi smjernice obuhvatile europski kontekst i saznanja iz drugih projekata očuvanja, proces njihove izrade uključuje konzultiranje sa stručnjacima iz tog područja koji na sličnim projektima rade već desetljećima.

Brendan Dunford, Engin Yilmaz i Elsa Varela samo su neki od stručnjaka koji su donijeli novu perspektivu i inspiraciju, a doprinos stručnjaka sigurno će pomoći da smjernice pronađu što širu primjenu u granicama Hrvatske, ali i izvan. 

Na susretu su raspravljene tri glavne teme:

Ispaša za biološku raznolikost

Stočarstvo kao zanimanje i način života ključ su održavanja travnjaka. U odnosu na nekoliko posljednjih desetljeća, danas se cijeli sustav promijenio, a stočarima je potrebna potpora više nego ikad prije.

Kao ključni izazovi prepoznati da bi se zadržalo stočarstvo i da bi se ispaša provodila na način da ima što bolji učinak na biološku raznolikost su

 • nedostatak institucionalne potpore stočarima
 • nedostatak znanja o tome što funkcionira a što ne
 • biološka raznolikost se ne vrednuje dovoljno prilikom davanja i zadržavanja zakupa pašnjaka

Kontrolirano paljenje kao metoda obnove suhih travnjaka

Kontrolirano paljenje je tradicionalni i uvjetno prirodni način održavanja travnjaka. Ova raje dionica obrađivala nužnost kontroliranog paljenja za održavanje bioraznolikosti, prvenstveno vrsta koje preferiraju opožarena staništa. Raspravljalo se i o tome koliko kontrolirano paljenje ne povećava ugljični otisak jer se provodi u hladnom razdoblju godine, kada je intenzitet gorenja jako mali i ne oštećuje se rizosfera. Bitna tema je bila i prostorno planiranje koje bi povećavalo otpornost krajolika na požare tako da bi se stvorio mozaik koji uključuje površine ispaše i/ili kontroliranog paljenja preko kojih se ljetni požari ne mogu širiti.

Izazovi:

 • slabo poznavanje znanstvene literature koja opisuje pohranu ugljika na travnjacima i ugljični otisak travnjaka održavanih ispašom i paljenjem
 • problemi sa legislativom, prvenstveno neusklađenost šumarstva, zaštite okoliša i zaštite prirode
 • tehnička provedba na velikim površinama
 • prihvaćanje kontroliranog paljenja od javnosti
 • potencijalni sukob sa lovcima

Financijski instrumenti dostupni za obnovu travnjaka

Dinara back to LIFE početak je rada na zaštiti dinarskih travnjaka, i ukazao je na mnoge izazove s kojima će se upravljačke institucije susresti u planiranju aktivnosti očuvanja travnjaka. Nepostojanje stabilnog izvora financiranja za aktivnosti očuvanja samo su dio problema, a kako bi se došlo do pozitivne promjene treba krenuti od koordinacije i suradnje kako različitih sektora tako i različitih zakonskih regulativa.

Izazovi:

 • nepostojanje održivog ekonomskog modela ekstenzivnog stočarstva i drugih djelatnosti koje doprinose očuvanju suhih travnjaka
 • neusklađena zakonska regulativa
 • manjak suradnje različitih sektora (šumarstvo, lovstvo, poljoprivreda, zaštita prirode) u upravljanju područjem suhih travnjaka

Održana radionica jedan je od početnih koraka u pripremanju sadržaja Smjernica za restauraciju i upravljanje suhim travnjacima. U sljedećih godinu dana projektni tim će intenzivno raditi na izradi preporuka za održivo upravljanje travnjacima, te će biti javno predstavljene u prvoj polovici 2023. godine.

Sudionici su iskoristili priliku zajedničkog okupljanja da bi predstavili i neke od svojih projekata koji su inspiracija i primjer dobre prakse kako pristupati zaštiti prirode:

Kategorije
Kalendar aktivnosti Novosti

Predstavljanje knjige ‘Flora Dinare’ idući tjedan u Kninu

U srijedu, 15. lipnja u 19 sati na kninskoj će tvrđavi biti predstavljena nedavno objavljena knjiga ‘Flora Dinare – 100 značajnih svojti’, koju potpisuju sveučilišni profesori Ivica Ljubičić, Sandro Bogdanović, Mihaela Britvec, Dubravka Dujmović Purgar, Ivana Vitasović Kosić i Marko Jelić. O knjizi će govoriti recenzentice Vesna Židovec i Ivana Rešetnik te autori Ivica Ljubičić i Sandro Bogdanović.

Knjiga je napisana na temelju dvogodišnjeg istraživanja flore uz tri planinarske staze koje vode do najvišeg hrvatskog vrha – Sinjala, na 1831 metara. Na istraživanje biljnog svijeta Dinare i pisanje ove knjige, prema riječima Ivice Ljubičića, urednika i autora knjige, potaknula ih je činjenica da je relativno široj populaciji manje poznat podatak o najvišoj hrvatskoj planini, a pogotovo o bogatoj riznici biljnog svijeta koji je na njoj rasprostranjen. Dinara nije poput ostalih hrvatskih planina detaljno floristički istražena. ‘Flora Dinare’, kako piše izdavač, predstavlja korak prema boljem poznavanju najčešćih i najzanimljivijih biljnih vrsta i podvrsta koje osim na Dinari rastu i na ostalim kamenjarskim i krškim područjima, a i na samim vrhovima planina. Nekima od njih prijeti opasnost od nestanka zbog sabiranja ili devastacije prirodnih staništa.

Namjera autora bila je na papir prenijeti 100 značajnih svojti kao dokaz njihova postojanja na planini Dinari te ujedno apelirati na očuvanje biljne raznolikosti. Autor Sandro Bogdanović predstavit će neke od obrađenih biljaka kao što su dinarski rožac, dinarska kokica, glavičasta mlječika, bosanski ljiljan i druge, koje baš zato što su endemične i zaštićene pobuđuju poseban interes. No osim tih jedinstvenih primjeraka, predstavit će i one biljke na koje se često može naići, poput rašeljke koje su zanimljive upravo zbog njihove svakodnevne praktične upotrebe, primjerice u pripremi džemova ili sirupa.

Iako ova knjiga predstavlja stručni slikovni vodič kroz biljni svijet pa je stoga proglašena i sveučilišnim priručnikom za studente biotehničkih i prirodnih znanosti, ujedno je namijenjena svim ljubiteljima biljne raznolikosti, botaničarima, planinarima, stručnjacima i amaterima. Prva je to publikacija vezana uz područje novoproglašenog Parka prirode Dinare, uz zanimljiv dizajn koji potpisuje Timy Šarec, pa na taj način predstavlja i suvenir toga kraja za sve ljubitelje prirode, bez potrebe za sabiranjem i ugrožavanjem biljnih vrsta.

Kategorije
Dnevnik Dinare Novosti

Vladimir i Tanja – dobri ljudi koje je srce odvelo na Peruću i u stočarstvo

Diplomirani inženjer tekstila Vladimir Marinko, rođen prije 78 godina u Marincima na Cetini, u mirovinu se vratio u svoje rodno mjesto, danas na jezeru Peruća, kako bi udisao slatki zrak svoje mladosti, a kao avanturista i čovjek spreman na izazove posve spontano počeo se baviti i stočarstvom. Prošle jeseni Marinko je dobio ponudu za preuzimanje stada od 40 koza što je, motiviran našim projektom i vizijom područja te kao čovjek mladenačkog duha, objeručke prihvatio, u što se, spletom okolnosti i na poticaj intuicije i ljubavi, uključila i njegova 51-godišnja nećakinja Tanja Marinko Mastilović, koja se prethodno bavila zdravljem ljudi.

Tanja sa stadom

Ponosni Dalmatinac Marinko već je preko 10 godina živio u Marincima, zaseoku Garjaka kad je prošle jeseni došao u priliku preuzeti kozje stado od 40-ak grla. Upravo tada u kratku posjetu mu je dolazila nećakinja kojoj je predložio da se zajedno upuste u ovaj stočarski projekt, na što su se zajedno odvažili, iako ni jedno ni drugo nisu imali prethodnog iskustva u ovom poslu, ali intuitivno su zaključili da je riječ o prilici koju treba prigrliti. Stado su preuzeli i upustili se novi posao, posve drugačiji od svega što su dotad bili radili, a kao novi stočari imali su mnoštvo pitanja i izazova na koje su odgovarali uz pomoć svojih kolega stočara i susjeda. Ovo dvoje urbanih ljudi time su na sebe preuzeli odgovornost rada na povećem stadu koza koje je smješteno u obiteljskoj kući staroj stotinu godina te ušli u stil života koji je održiv i u skladu s prirodom.

Vladimir i njegov specijalitet – uštipci

Pri prvom pozivu članovima našeg tima u svoj dom, Vladimir, kao susretljiv i topao čovjek poručio nam je – “kod mene ćete uvijek doći na topao doček i hladno piće” – a tako i jest. Novima u ovom poslu, Tanji i Vladimiru pomažemo i stručnim savjetima, a kroz projekt je djelomice očišćena i staza kojom njihove koze prolaze kako bi se napojile na Perući. Osim staze, Marinko gaji nadu i da bi se moglo obnoviti izvor Turski bunar između Koljana i Garjaka, kao i podzidati u međuvremenu očišćenu lokvu koja se nalazi 10-ak metara nizvodno od izvora, na 200-tinjak metara iznad Peruće.

Koze na putu prema Perući

Kako izgleda dan s kozama ovisi o vremenu. U zimsko doba godine, kad je mraz i hladno, koze ostaju u staji gdje ih se napaja te hrani sijenom. Kad to vrijeme dopušta, koze su u toplije doba dana na ispaši s jednim članom ovog stočarskog tima gdje pasu lišće, tvrdu travu i izdanke, a posebno vole pupove graba, drijena, kupine, brijesta i bršljana te žireve. Koze posebno vole imelu, čime ih čuvar povremeno pogosti. Drugi u to vrijeme u staji sprema prihranu – ječam, zob, kukuruz te se brine o najmlađim jarićima. U toplije doba godine, životinje su preko dana u sjeni.

Vladimir

Novi kozari naučili su vrlo brzo da se koze ne izvodi po kiši i niskoj temperaturi, kao i da su vrlo pitome te da ih se vrlo lako čuva jer se ne udaljavaju od svog čuvara. Ono što je važno, također su naučili, je da su vitamini i selenij za koze veoma bitni jer bez njih se koza vrlo brzo pasivizira i u roku tri dana doslovce padne s nogu.

Marinko se sjeća kako je u vrijeme njegove mladosti, dok se u ovom kraju intenzivno bavilo stočarstvom, područje Ježevićkog suhopolja i obale Cetine bilo bez raslinja te da šmrike „nije bilo nigdje blizu, niti jedne jedine“. Moglo je se naći tek daleko „ispod grede“ na strmijim padinama Dinare te pokoju iznad kuća, a i te malobrojne bi se orezivalo i koristilo za dimljenje mesa. Ježevićko suhopolje tad je bilo „kamenjar i travnjak“, bez raslinja, jedna zaravan s tisućama grla stoke. Prisjeća se kako je u to vrijeme na području između sela i sadašnje ceste, na čistini i oko stijena, viđao ćukavicu. Stoke je tada bilo mnogo. Samo njegov zaseok Marinci imao je „sedam dimova“, a svaka kuća po magaricu i svaka magarica po pule – na potezu od Ježevića do manastira Dragović, procjenjuje Marinko, bilo je 200 magaraca. Životinje se nije čuvalo nego bi prvo same otišle na pojenje na Cetinu, a potom iznad kuća na ispašu gdje bi magarci i koze pojeli malobrojnu šmriku koja bi izrasla. Takav čisti teren bio je idealan za ovu našu ciljnu vrstu na čijem povratku intenzivno radimo.

Osim kao čovjek koji se u svojoj zreloj dobi odvažio na ulazak u bavljenje stočarstvom, Marinko je hrabrost pokazao i ranije kad je put od 600 kilometara od kuće u kojoj je tada živio, do kuće u kojoj se rodio – doslovce prepješačio. Ovaj Dalmatinac kao mladić se otisnuo u svijet te proveo radni vijek u beogradskoj javnoj tvrtki za uvoz i izvoz tekstila te potom u svojoj privatnoj tvrtki. Živio je u naselju Borča s banatske strane grada otkud je gledao brodove kako Dunavom putuju te je mislima putovao i on – za rodnu Dalmaciju. Na proslavi svog 62. rođendana, godinu dana nakon što je ostao udovac, ustao je od slavljeničkog stola te obavijestio rodbinu i prijatelje da se vraća u rodni kraj – pješke. Osim snažne odluke, imao je uz sebe šator, vreću, lampu i ruksak. Pred sobom je krajem ljeta 2006. imao put od 600-tinjak kilometara, kojeg je proveo hodajući većinom uz glavne ceste i spavajući u šatoru na benzinskim crpkama i u dvorištima kuća dobrih domaćina. Nakon 20-ak dana hodanja stigao je na obalu Peruće, proslavio Gospojinu u manastiru Dragović i vratio se autobusom obitelji. Iduće godine ponovno dolazi kako bi uredio svoju buduću kuću za život, da bi 2009. došao u Marince i ostao živjeti – sretan, ispunjen i zadovoljan, danas kao čovjek koji se upustio u stočarsku avanturu, koliko god dugo- ili kratkotrajna bila.

Vitalni Marinko je svestran čovjek koji je napisao i nekoliko knjiga, vezanih uz njegov rodni kraj i obitelj. O svom povratku na Cetinu napisao je monografiju ‘Kako sam prepešačio život’ gdje je opisao avanturu hodanja te se prisjetio svog odrastanja uz Cetinu. ‘Povratak u San Marinke’ svojevrsno je pisano obiteljsko stablo njegove multinacionalne obitelji. U zbirci ‘Miris nevena’ sabrao je svoje pjesme, dok je u ‘Pelene i znoj’ zabilježio 12 istinitih priča o ženama iz vrličkog kraja o tome kakve su nedaće prolazile kroz život, o nesretnim vremenima rata te o muževima koji su odlazili daleko kako bi radili i prehranjivali obitelji. U zbirci ‘Dalmatinske ojkalice’ skupio je oko 800 ojkalica, odnosno rera kako ih zovu u Sinju, ili ganga u Hercegovini. Neumorni Marinko trenutno piše ljubavni roman ‘Katarina Marina’ između dvoje ljudi različitih konfesija, Katarini i Marku, koji trpe razne pritiske protiv kojih se bore upravo svojom ljubavlju.

Životna filozofija Vladimira Marinka je dobrota prema drugim ljudima. U vrijeme njegove mladosti, kad je „prošao potop“ i obitelji ostale bez zemljišta uz Cetinu, većina članova obitelji se raselila, osim njegove majke Ilinke Marinko, rođene Ivanice Duvnjak, koja je ostala u rodnom kraju. S obzirom da je bio prisiljen otići u potragu za boljim životom, pomoć na koju je bio nailazio ostavljala je na njega snažan dojam – „njegovali smo taj dio emocija, tu dobrotu i osjećaj dobrote. Dobrota ljudi ostavila je snažan utjecaj na mene“. Marinko smatra da, bez obzira na to što netko napravi „ne treba čovjek da se kaje, dobrota se uvijek isplati“ i da razgovor sve rješava.

Izazov brige za kozje stado za Tanju bio je nov, ali i poznat – podsjetilo ju je na brigu za djecu jer je kod podizanja potomstva, kao i kod njege za koze, dobivala onoliko odgovora koliko je različitih ljudi pitala! Kozarenje je, dodaje, fizički naporno, neke poslove je vrlo teško odraditi, ali sretna je uz Peruću, ovdje se, kako kaže, osjeća “da živim”. Tanjin plan iz prošle jeseni da dođe na Peruću na 10-ak dana očito se nije ispunio, na njenu radost, užitak i uz naporan radni ritam, pa sada planove i ne pravi – „počinje najlepše vreme. Možda je najpametnije ne planirati“.

Kategorije
Novosti

Radionice: Kako organizirati i provoditi turistička promatranja prirode na Dinari?

Radionice su namijenjene turističkih vodičima, zaposlenima u turističkim zajednicama, planinarskim vodičima te svima ostalima iz turističkog sektora koji se bave ili se planiraju baviti promatranjem prirode.

Interes za posjećivanjem prostora Dinare raste pogotovo od proglašenja parka prirode prošle godine, te bi ove radionice svima koji namjeravaju raditi s posjetiteljima Dinare mogle pomoći o proširenju njihovih vještina i znanja.

Naše predstavljanje Dinare kao wildlife watching destinacije počinje u ponedjeljak 20. lipnja u Palacini kad ćemo sudionike radionice upoznati s prirodnim vrijednostima zbog kojih je Dinara i proglašena parkom prirode. Sutradan, u utorak 21. lipnja u Gradskom parku Sinj sudionici će imati prilike doznati kako wildlife watching ture izgledaju, kakvo je znanje potrebno te što je sve kod njihovog održavanja potrebno osigurati i pripremiti

Naše radionice završavaju u subotu 25. lipnja posjetom Parku prirode Vransko jezero kad će edukatori iz Javne ustanove Parka prirode održati interpretativnu šetnju i promatranje prirode, te podijeliti svoje iskustvo iz kreiranja sadržaja wildlife watching turizma.

Puni program:

20.6.2022  – Prirodne vrijednosti područja Dinare

Ul. Andrije Kačića Miošića 5, zgrada Palacina, Sinj

Trajanje: 18:00 – 21:00

Područje Dinare već otprije je privlačilo velik broj posjetitelja, a nakon što je proglašen park prirode očekuje se i porast tog broja. Dok javna ustanova koja bi upravljala Parkom prirode još nije osnovana, ne postoji mnogo materijala koji bi educirali posjetitelje kao ni turističke djelatnike o prirodnim vrijednostima područja. Ovom edukacijom želimo sudionike upoznati s prirodnim vrijednostima zbog kojih je prostor Dinare jedinstven, održivim praksama u turizmu te upozoriti na one prake koje ugrožavaju prirodu i nisu održive. Cilj nam je educirati sudionike da  mogu na zanimljiv način posjetiteljima prenositi zanimljivosti o prirodnim vrijednostima područja, podizati svijest o zaštiti prirode, te ih uputiti na literaturu i materijale za samostalno proučavanje. 

21.6.2022 Wildlife watching i interpretacija na primjeru obilaska urbane bioraznolikosti Sinja

Mjesto okupljanja: Gradski park Sinj, ispred Gradske knjižnice

Početak: 18 sati 

Povećanim interesom za područje stvara se i potencijal za oblike turizma koji se temelje na boravku u prirodi, promatranju i učenju. Na edukaciji će vodiči imati priliku doznati kako wildlife watching ture izgledaju, kakvo je znanje potrebno te što je sve potrebno osigurati i pripremiti. U druženju će sudionici i sami biti dio jedne takve ture u kojoj će se kroz obilazak gradske jezgre staviti naglasak na upoznavanje urbane bioraznolikosti Sinja. Nadamo se da će vodiči dobiti što više informacija koje će nastaviti koristiti u svojim obilascima i prenositi posjetiteljima prirodne važnosti našeg grada.

25.6.2022 Posjet primjeru dobre prakse – Park prirode Vransko jezero

Vrijeme i mjesto polaska: 06:30, parkiralište Kaufland

*detalji vezani uz polazak možda će se promijeniti o čemu će prijavljeni sudionici biti obaviješteni putem e-maila

Završno događanje edukacije je izlet u Park prirode Vransko jezero kao posjet primjeru dobre prakse. Vransko jezero područje je iznimno bogate bioraznolikosti, poznato kao posebni ornitološki rezervat, i zaštićeno ramsarsko područje, a edukatori iz Javne ustanove Parka prirode za sudionike će održati interpretativnu šetnju i promatranje prirode, te podijeliti svoje iskustvo iz kreiranja sadržaja wildlife watching turizma. Na izlet se ide zajedničkim organiziranim prijevozom, a trošak izleta pokriva Dinara back to LIFE projekt. Broj sudionika na izletu je ograničen, a prijave su otvorene do srijede, 22.6. Djeca bez roditeljske pratnje ne mogu sudjelovati.

Molimo vas da zbog lakše organizacije ispunite kratki google upitnik na linku dolje (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9mwzJDMG_KTUJnoILK-9jQw4WdsDM0ESmsEZgGw4IzGu95Q/viewform), te da nam poručite na koju ste od edukacija zainteresirani doći. Ako imate kakvih tema i pitanja o kojima biste željeli znati više, primjerice česta pitanja koja vas posjetitelji pitaju i željeli bi više doznati, slobodno nas pitajte pa ćemo pripremiti odgovore za vas.

Kategorije
Kalendar aktivnosti Novosti

Studentima u Kninu održane radionice o pisanju i provedbi projekata te istraživanju za izradu karte

Prošlog tjedna imali smo priliku projekt Dinara back to LIFE predstaviti studentima Veleučilišta Marko Marulić u Kninu. Održane su dvije radionice, od kojih je jedna bila namijenjena studentima ekonomskog usmjerenja kojima smo predstavili iskustva u radu na pisanju i provedbi projekata, dok su u drugoj radionici, za studente poljoprivrednog smjera, predstavljene aktivnosti daljinskih istraživanja za potrebe izrade karte.

Projekti su stvarnost, vrlo učestao način zapošljavanja, sredstvo za ispunjavanje ciljeva organizacije, te način na koje se traži odgovor na izazove u zajednici. Nadamo se da je iskustvo Dinara back to LIFE studentima dalo dobar uvid u to što su projekti u stvarnosti, po čemu su projekti zaštite prirode posebni, kako početi promišljati o projektima i kako se nositi s najčešćim izazovima. Posebne zahvale idu i Ekološkoj udruzi Krka Knin, čiji su predstavnici sudjelovali u prezentaciji, predstavili se studentima i podijelili izazove s kojima se susreću.

Tijekom radionice o daljinskim istraživanjima studentima poljoprivrednog smjera predstavljen je protokol i shema izrade karte travnjaka Dinare, jedne od aktivnosti provedene tijekom projekta, te osnove rada u GIS programu. Upoznali su i osnove daljinskih istraživanja u biologiji te su imali priliku, kroz praktični dio radionice, upoznati se s analizom satelitskih snimaka te isprobati različite načine klasifikacije kako bi dobili kartu travnjaka. Nakon radionice podijelili smo studentima protokol i shemu kako bi mogli kasnije sami ponoviti korake koje smo prošli tijekom radionice.

Još jednom studentima želimo ukazati na neke od prilika gdje mogu početi s promišljanjem i radom na prvim projektima. Osim povezivanja u uključivanje u lokalne udruge, program Europske snage solidarnosti odlična je prilika na koju se mladi mogu prijaviti i gdje čak ne trebaju biti dio neke udruge ili organizacije, nego to mogu učiniti kao skupina pet osoba. Uz Europske snage solidarnosti imaju mogućnosti ponuditi odgovore na neke od problema u zajednici, dok istovremeno čine prve korake i stječu iskustvo pisanja i provedbe projekata. Više informacija o programu pronađite na https://www.europskesnagesolidarnosti.hr/hr/sadrzaj/o-programu/projekti-solidarnosti/.