Aktivnosti

Aktivnosti koje nas čekaju u sljedeće tri godine neće biti jednokratne. Njihovo pokretanje samo je početak dugoročne ideje o održivom upravljanju Dinarom, a sve kako bi nas ona i dalje darivala prirodnim bogatstvom i dobrom.

Pripremne aktivnosti

A1 – Procjena trenutnog stanja travnjaka i ključnih značajki krajolika

A2 – Analiza upravljanja travnjacima i definiranje prvog nacrta smjernica za restauraciju i upravljanje travnjacima

A3 – Procjena trenutnog stava javnosti i izrada plana komunikacije

Plan i vrste aktivnosti

Mjere očuvanja

C1 – Nabava stada

C2 – Obnova ključnih ograda, pojilišta i staza te postavljanje novih

C3 – Restauracija travnjaka – akcije čišćenja grmlja, kontroliranog paljenja i planirane ispaše

C4 – Stvaranje turističke ponude na temu travnjaka

C5 – Izrada smjernica za održivo upravljanje travnjacima

Praćenje i procjena aktivnosti

D1 – Praćenje učinka projektnih aktivnosti na specifična staništa

D2 – Praćenje učinka projektnih aktivnosti na socio-ekonomsku komponentu

D3 – Praćenje vidljivosti projekta i javnog prihvaćanja projektnih aktivnosti

Aktivnosti komunikacije i širenja informacija

E1 – Aktivno uključivanje dionika i ciljanih skupina te njihovo umrežavanje

E2 – Potpora u komunikaciji za širenje rezultata i podizanje svijesti javnosti

E3 – Edukativna kampanja za održivo korištenje travnjaka

Upravljanje projektom

F1 – Koordinacija i administracija projekta

F2 – Procjena doprinosa projekta na ciljeve LIFE programa

F3 – Održavanje rezultata projekta

Kalendar aktivnosti

Očuvana priroda uz održivo korištenje