Aktivnosti

Aktivnosti u tri godine projekta neće biti jednokratne. Njihovo pokretanje samo je početak dugoročne ideje o održivom upravljanju Dinarom, a sve kako bi nas ona i dalje darivala prirodnim bogatstvom i dobrom.

Pripremne aktivnosti

A1 – Procjena trenutnog stanja travnjaka i ključnih značajki krajolika

A2 – Analiza upravljanja travnjacima i definiranje prvog nacrta smjernica za restauraciju i upravljanje travnjacima

A3 – Procjena trenutnog stava javnosti i izrada plana komunikacije

Plan i vrste aktivnosti

Mjere očuvanja

C1 – Nabava stada

C2 – Obnova ključnih ograda, pojilišta i staza te postavljanje novih

C3 – Restauracija travnjaka – akcije čišćenja grmlja, kontroliranog paljenja i planirane ispaše

C4 – Stvaranje turističke ponude na temu travnjaka

C5 – Izrada smjernica za održivo upravljanje travnjacima

Praćenje i procjena aktivnosti

D1 – Praćenje učinka projektnih aktivnosti na specifična staništa

D2 – Praćenje učinka projektnih aktivnosti na socio-ekonomsku komponentu

D3 – Praćenje vidljivosti projekta i javnog prihvaćanja projektnih aktivnosti

Aktivnosti komunikacije i širenja informacija

E1 – Aktivno uključivanje dionika i ciljanih skupina te njihovo umrežavanje

E2 – Potpora u komunikaciji za širenje rezultata i podizanje svijesti javnosti

E3 – Edukativna kampanja za održivo korištenje travnjaka

Upravljanje projektom

F1 – Koordinacija i administracija projekta

F2 – Procjena doprinosa projekta na ciljeve LIFE programa

F3 – Održavanje rezultata projekta

Kalendar aktivnosti

22. studenoga 2023.
16. studenoga 2023.
22. rujna 2023.
12. srpnja 2023.
7. ožujka 2023.
17. veljače 2023.
21. listopada 2022.
21. listopada 2022.
11. listopada 2022.
29. rujna 2022.
31. kolovoza 2022.
28. travnja 2022.
15. travnja 2022.
7. listopada 2021.
7. lipnja 2021.
5. svibnja 2021.
15. travnja 2021.
15. veljače 2021.
5. veljače 2021.
30. studenoga 2020.
3. studenoga 2020.
23. listopada 2020.
5. veljače 2020.

Očuvana priroda uz održivo korištenje