Kategorije
Kalendar aktivnosti Kalendar aktivnosti-početna

Od Knina do Trilja započinje ispitivanje stavova javnosti o važnosti i potencijalu Dinare!

Ako Vas u sljedećih desetak dana posjete terenski ispitivači s kratkim upitnikom, ne brinite – LAG ”Cetina krajina” i udruga Biom provode terensko anketiranje o važnosti i biološkoj raznolikosti Dinare te njenom potencijalu za lokalno stanovništvo.

Istraživanje se provodi kao dio ”Dinara back to LIFE” projekta kojim se dugoročno želi očuvati dinarski travnjaci, poticati na njihovo održivo korištenje te pružiti podršku lokalnom stanovništvu za razvoj poljoprivrednih i turističkih djelatnosti u dinarskom području.

”Živjeti uz Dinaru sigurno ima svoje privilegije i prednosti. Cijelo područje je iznimno prirodno bogatstvo koje treba znati kako koristiti te domaće stanovništvo potaknuti na razvijanje potencijala koje Dinara ima. Zato nam je važno mišljenje domaćeg stanovništva te će nam kroz ovo ispitivanje bit od velike pomoći u daljnjim aktivnostima” , poručuje Melani Glavinić iz udruge Biom.

Anketa je u potpunosti anonimna i traje svega 15 minuta, a nakon ispitivanja slijedi unos i obrada podataka. Rezultati ispitivanja objavit će se na web stranici projekta i u lokalnim medijima, a prikupljeni podaci pomoći će projektnom timu usmjeriti daljnje aktivnosti projekta te vidjeti kako lokalno stanovništvo doživljava Dinaru.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi ovog istraživanja ili želite dodatne informacije, možete kontaktirati broj telefona 021/274 946 ili e-mail: dinarabacktolife@gmail.com. Ispitivači će obići gradove Knin, Sinj, Trilj i Vrlika te općine Hrvace, Kijevo, Otok i Civljane.

Kategorije
Novosti

Komentari na prijedlog zakona o proglašavanju PP Dinara

U tijeku je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću putem portala e-Savjetovanje o Prijedlogu Zakona o proglašenju Parka prirode ”Dinara”. Dinara bi tako trebala postati 12. Park prirode u Hrvatskoj, a donošenjem predloženog Zakona, stvorile bi se pravne pretpostavke za osnivanje javne ustanove, donošenje prostornog plana područja posebnih obilježja i plana upravljanja Parkom prirode „Dinara“ kojima bi se pobliže uredila zaštita, unapređenje i korištenje te način upravljanja tim zaštićenim dijelom prirode.

Karta područja PP Dinara

Zaštita područja masiva Dinare od posebnog je interesa za Hrvatsku radi očuvanja prirodnih vrijednosti, NATURA 2000 ekološke mreže, raznolikosti prirodnih staništa, divljih i ugroženih vrsta i staništa te drugih prirodnih vrijednosti proizašlih iz višestoljetne tradicije ljudskog korištenja prostora, ali i kulturnog i povijesnog naslijeđa sačuvanog u brojnim arheološkim nalazima i kulturno-povijesnim lokalitetima.

Na e-Savjetovanju iskoristili smo priliku napisati svoje konstruktivne prijedloge za jasniji, precizniji i kvalitetniji zakon budućeg Parka. Stoga smo pregledali sve relevantne i dostupne materijale, potom saželi sve što bismo izmijenili ili dopunili u Prijedlogu Zakona. Svojim komentarima  želimo doprinijeti kvaliteti donošenja i provedbe propisa za proglašavanje PP ”Dinara” te također želimo osigurati odgovorno, transparento i održivo upravljanje u zaštiti prirode Dinare.

Naši objavljeni komentari su sljedeći:

1. U Ocjeni i izvorima potrebnih sredstava za provođenje zakona piše da za provođenje tog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu. Navedeno ne stoji. Ako država doista želi upravljati područjem Dinare, potrebno je osigurati sredstva u državnom proračunu. Dapače, potrebno je poreznim obveznicima jasno razložiti o kojim sredstvima se radi i za što su ona namijenjena.   

2. Spominje se da „je vidljivo da se na ovaj način može utjecati i na stvaranje boljih uvjeta za poboljšanje života i rada lokalne zajednice na zaštićenom području“. Smatramo da je ova formulacija previše hipotetska a da je od velike važnosti pri osnivanju zaštićenih područja paziti na kvalitetu života lokalne zajednice koja ne smije biti narušena. Predlažemo da se u Zakon uvrsti sljedeće: Osnivanjem Parka prirode stvoriti će se uvjeti za poboljšanje života i rada lokalne zajednice na zaštićenom području.

3. Spominje se da „će se kroz zapošljavanje djelatnika za rad u javnoj ustanovi osigurati adekvatno upravljanje u svrhu zaštite i očuvanja prirodnih i drugih vrijednosti, provođenje ZZP-a te osigurati neposredan nadzor parka prirode.“ Zaštita prirode se ne osigurava isključivo zapošljavanjem djelatnika te je potrebno osigurati sredstva i za provedbu mjera očuvanja. Predlažemo da se u Zakon uvrsti sljedeće: Kroz osiguravanje sredstava za provedbu mjera očuvanja i zapošljavanje djelatnika za rad u javnoj ustanovi osigurati će se adekvatno upravljanje u svrhu zaštite i očuvanja prirodnih i drugih vrijednosti, provođenje ZZP-a te osigurati neposredan nadzor parka prirode.

4.  U sjevernom dijelu predloženog područja Parka je izrezano veliko područje oko vojnog poligona ‘’Crvena zemlja’’. To je možda moguće u skladu s Člankom 123. (6) ZZP koji glasi: Nije dopušteno proglašavanje zaštićenog područja unutar prostora koji je posebnim propisima definiran kao područje od posebnog interesa za obranu. Na štetu cijelog demokratskog procesa proglašavanja PP Dinara je što su ti propisi nedostupni javnosti.  Poligon Crvena zemlja se uvelike razlikuje od ostalih vojnih poligona po tome što nije jasno omeđen u prostoru (poznati su incidenti zbog prisustva civila na prostoru poligona za vrijeme vojnih vježbi) i blokira prilaz cestom do velikog dijela Dinare oko Brezovca i Badnja, odnosno glavni pristup najvišem vrhu RH. Poligon se nalazi na području ekološke mreže i time već postoji obaveza  RH prema Europskoj uniji upravljati tim područjem na način da se osigura postizanje ciljeva očuvanja. Smatramo da područje oko vojnog poligona i sam vojni poligon “Crvena zemlja” treba biti unutar granica Parka prirode. 

5.   Pohvalno je što je u Park uključeno i Vrličko polje i tako je pokriveno još jedno područje  ekološke mreže. No, područje istočno od Vrličkog polja gdje je kanjonski dio Cetine uzvodno od jezera Peruća do mosta Balek, je izostavljen i formiran je “džep”. Nakon izgradnje akumulacija na Cetini je to preostao jedini izvorni kanjon Cetine i nužno ga je zaštititi a i time granice Parka učiniti kompaktnijima. Ovakvim “džepovima” narušava se cjelovitost Parka te smatramo da spomenuto područje koje je trenutno isključeno iz granica Parka, treba uključiti u Park prirode. 

6. Iz područja predloženog Parka su izbačena područja visoravni (Poda) iznad naselja Rumin i Bajagić/Obrovac Sinjski. Nejasno je zašto bi se u granicama Parka formirala takva dva “džepa”, naročito što su takve granice neusklađene s područjem ekološke mreže. Ovakvim “džepovima” narušava se cjelovitost Parka te smatramo da spomenuto područje koje je trenutno isključeno iz granica Parka, treba uključiti u Park prirode.

7. Izvorišni dio Rude nalazi se uz predložene granice Parka, u kategoriji je značajnog krajobraza i sastavni je dio područja ekološke mreže. Zbog svega navedenog smatramo da je jedino logično i potrebno da se sadašnji značajni krajobraz obuhvati parkom prirode i da se, kao i u slučaju Rumina i Graba, proglašavanjem parka prirode ukine kategorija značajnog krajobraza (jer će u tom slučaju biti dovoljno da se radi o parku prirode). 

8. Dinara se velikim dijelom nalazi i u Bosni i Hercegovini i kako bi se očuvala, ključna je prekogranična suradnja. Smatramo da se u Zakonu treba spomenuti obveza prekogranične suradnje između RH i BIH kako bi se očuvala njena cjelovitost.

9. Za područje Dinare je iznimno važan čovjek i bez suradnje s lokalnom zajednicom Dinara se neće moći očuvati, niti će lokalna zajednica imati dobrobiti od parka prirode. Smatramo da se u Zakonu treba spomenuti suradnja s lokalnom zajednicom i uključivanje predstavnika lokalne zajednice kroz njihovo sudjelovanje u suradničkom vijeću, upravnom vijeću ili sličnim tijelima kako bi mogli sudjelovati u odlučivanju.

10. Potrebno je dodati što se događa u slučaju da Vlada RH ne osnuje javnu ustanovu. Da li onda ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode preuzima upravljanje područjem?  Podsjećamo, navedenim zakonom planira se zaštititi masiv Dinare (Dinara, Troglav i Kamešnica), izvorišni dio i gornji tok rijeke Cetine te krška polja (Hrvatačko, Paško i Vrličko) uz Cetinu u kategoriji parka prirode. Svoje komentare stignete poslati na e-Savjetovanje koje je otvoreno za javnost do 06. lipnja, 2020. na sljedećem linku: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14068&fbclid=IwAR1NZpdm0q4IruRaiag_Fi0LBTYToSIVqypXRK5YtjaVyHWyLR2JJ_BLgcQ

Kategorije
Novosti

Naš komentar: požar na Dinari

Požar na Dinari nije napravio katastrofalnu štetu na cijeloj izgorenoj površini jer su većinom izgorjeli travnjaci koji se obnavljaju već nakon prvih kiša, ali su nastradala i staništa koja se neće obnoviti desetljećima. Upravo ta staništa, kojima će trebati duga desetljeća da se obnove i da se u njih vrate bića koja su tu živjela, pokazuju da tradiciji nekontroliranog paljenja nema mjesta u modernom upravljanju prostorom. Upravljanje Dinarom kroz Mrežu zaštićenih područja Natura2000 u Europskoj uniji je obaveza Republike Hrvatske i ovakvi požari dugoročno otežavaju to upravljanje.

Požar na Dinari od Glavaša

Požar na Dinari od Glavaša

Posljednjih dana su u brojnim medijima izašli članci o netom ugašenom požaru na planini Dinari. Uz požar se uglavnom vežu negativni utjecaju na prirodu i ljude, ali neki od komentara pokazuju da ima i drugih mišljenja. Budući da je dio našeg projekta Dinara back to LIFE propisano (kontrolirano) paljenje bitno je istaknuti u čemu je razlika između kontroliranog paljenja i požara.

Kod kontroliranog paljenja se ciljano spaljuju relativno male površine ovisno o njihovoj upotrebi i cilju kojeg želimo postići, dok kod požara gore i velike površine za koje je vatra štetna iz više razloga.

Utjecaj vatre na različita staništa je bitno različit te dodatno ovisi o trenutnim vremenskim prilikama te količini i vlažnosti gorive mase. Utjecaj vatre na travnjake je minimalan, naročito zimi; već nakon par proljetnih kiša se tragovi požara skoro neće niti vidjeti. Dapače, vatra će uništiti veliki dio vrsta koje zarastaju travnjake i tako je dugoročno korisna u održavanju istih. Najveće izgorene površine na Dinari su upravo travnjaci. Ali, važno je znati da nisu gorjeli samo travnjaci. Sastojine planinskog bora krivulja, iako izgledom samo niska gusta šikara, trebaju desetljeća da se obnove u surovosti planinske klime. Bukovim šumama, koje se u kršu sporo šire, a na Dinari ih je preostalo jako malo, treba puno više od jednog ljudskog života da bi se oporavile nakon požara.

Karta požara na Dinari

Karta požara na Dinari

U ovom požaru su izgorjele i veće površine submediteranske šikare i niske šume. Paljenje je često usmjereno upravo na ovaj tip staništa jer se opožarivanjem želi vratiti travnjak, odnosno pašnjak za stoku. U pitanju je stara tradicija koja se zadržala kao način ”oplemenjivanja” prostora čak i sada, kada većina opožarenih površina uopće neće biti korištena za ispašu jer stoke nema toliko kao nekada. Šume hrasta medunca, koje s vremenom nastaju iz tih šikara, skoro da i ne postoje u većim površinama, jer su nestale kroz više tisućljeća stočarstva, sječe i paljenja. Tek posljednjih desetljeća, te šume su se počele obnavljati i naša je zadaća da im u tome pomognemo. Naravno da nećemo sve travnjake pretvarati u šumu, ali niti ćemo posvuda sprječavati zarastanje travnjaka u šumu. Dinara je dio mreže zaštićenih područja EU Natura2000 i jasno je definirano koje vrste i staništa su bitna; a da bi ih mogli očuvati trebaju nam razni tipovi travnjaka, šuma i prijelaznih staništa.

Propisano paljenje, kao dio upravljanja prostorom, je osmišljeno tako da se poštuju svi korisnici prostora, sva staništa i vrste koje žive na nekom području. Travnjaci se pale u svrhu održavanja, ali se itekako pazi da se vatra ne proširi na šumska staništa, s iznimkom jednog dijela šikara koje želimo vratiti prema travnjacima. Propisano paljenje se provodi u skladu s prostornim planiranjem upravljanja nekim područjem, a u tom prostornom planiranju vodimo brigu i o prirodi i o ljudima koji koriste taj prostor.

Dim od požara na Dinari

Dinara ima prostora za sve: za pašnjake za tisuće grla stoke, za sve vrste koje žive na travnjacima i za obnovljene šume hrasta medunca, bukve ili bora te brojne vrste koje u njima žive. Važno je samo prema njoj se odnositi stručnošću, znanjem, iskustvom i velikim poštovanjem  prema prirodnom bogatstvu.

Kategorije
Dnevnik Dinare

Razglednica s krova Hrvatske, budućeg parka prirode Dinara

Planinski masiv Dinare je bogato i značajno stanište biljnom i životinjskom svijetom. Zbog svoje iznimne prirode i ekološke vrijednosti, dio je ekološke mreže Natura  2000 koja obuhvaća područja važna za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova Europske unije. Čak 87 % područja budućeg Parka prirode „Dinara“ ujedno i područje ekološke mreže Natura 2000. Osim dragocjene prirode, važnih staništa za ugrožene biljne i životinjske vrste te međunarodno prepoznatog fenomena dinarskog krša, na Dinari je najviša točka Lijepe naše.

Ovogodišnji Međunarodni dan biološke raznolikosti sa svojim sloganom ”Rješenja su u prirodi” na poseban način govori o važnosti zajedničkog djelovanja u skladu s prirodom te o ulozi bioraznolikosti u održivom razvoju. U Hrvatskoj se na taj dan obilježava i Dan zaštite prirode, a ovogodišnja proslava bila je u znaku proglašenja budućeg dvanaestog parka prirode u Hrvatskoj –  Park prirode ”Dinara”.  

Za početak, prošli petak u Kninu je održano javno izlaganje u sklopu javnog uvida u Zakon o proglašavanju Parka prirode Dinara. Na izlaganju su prisustovali ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, šibensko-kninski župan Goran Pauk, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, gradonačelnik Knina Marko Jelić te građani, predstavnici nevladinih organizacija i ostala zainteresirana javnost. Istaknuo je kako se Zakonom predviđa zaštita 63.052 hektara na području Dinare, odnosno masiv Dinare (Dinara, Troglav i Kamešnica), izvorišni dio i gornji tok rijeke Cetine te krška polja (Hrvatačko, Paško i Vrličko) uz Cetinu. Po završetku javnog uvida, slijedi savjetovanje i pripremanje zakona za usvajanje, a godinu dana od stupanja na snagu zakona, osnovat će se Javna ustanova Park prirode Dinara.

„Park prirode Dinara bit će 12. park prirode u Republici Hrvatskoj i zajedno s 8 nacionalnih parkova, zaokružit ćemo jednu cjelinu od 20 takvih zaštićenih područja. Proglašenjem Dinare parkom prirode udio zaštićenih područja u kopnenoj površini Republike Hrvatske povećat će se s 12 % na 13 % te će zajedno s područjem ekološke mreže Natura 2000 činiti 39 % kopnenog dijela RH zaštićenim. To zorno pokazuje što će ovih 63 tisuće hektara novog zaštićenog područja značiti za ukupan kapacitet zaštićenih područja u Hrvatskoj i, u konačnici, što će značiti za budućnost bioraznolikosti u Hrvatskoj“ rekao je ministar Ćorić.

Sljedećeg dana, Hrvatska gorska služba spašavanja organizirala je terenski obilazak Dinare te uspon na Sinjal (1831 m). S prostrane livade Samar, oko pedesetak stručnih djelatnika u zaštiti prirode i ljubitelja prirode krenulo je pješice prema nedavno postavljenom planinarskom skloništu ”Zlatko Prgin”, a nakon kraće pauze, u opuštenoj i veseloj atmosferi nastavilo se u osvajanje vrha Hrvatske. Svega sat kasnije, na vrhu je vrvjela gužva, a nasmijana lica dala su naslutiti kako se svaki korak isplatio! Fotoaparati su pokušali uhvatiti sve prekrasne kutke, a oči bi htjele zapamtiti svaki pedalj, upiti sve boje, dokučiti svaki kilometar ispred sebe u svim pravcima: planine Dalmacije, Troglav, Cetinsko i Livanjsko polje, Peručko jezero.

S vrha, za uspomenu ostaje zajednička fotografija, svih malih ljudi koji vole te na svoj način žive Dinaru, a zajedničko druženje nastavilo se kod domaćina u planinarskom domu ”Brezovac”.

Posebno se radujemo priznanju Dinari jer smo svjesni njezinog prirodnog bogatstva. Tako je naš projekt ”Dinara back to LIFE” velika prilika za očuvanje dinarskih travnjaka i poticanje njihovog održivog korištenja.

Dinara je prehranjivala tolike obitelji koje su uzvraćale poštovanjem i divljenjem, bila je i ostala središte života njezinim vrijednim i skromnim stanovnicima, a na nama je da je u budućnosti čuvamo – počevši od sebe, vrijednim projektima koji su potrebni za cijelu zajednicu i zakonom – trajno u čast i privilegiju života s Dinarom.

Fotografija: Aleksandar Gospić

Kategorije
Dnevnik Dinare

Kako izgleda jedan dan na terenu – Dinaro, vraćam ti se!

Do sada sam pretežno radila uredske poslove, drugačije i zanimljive u svom sektoru. Nakon što se dogodio prelazak iz dugotrajne komforne zone u novu, dinamičniju i apsolutno neobičnu sredinu, znala sam da me čekaju novi izazovi. Kako su rasle aktivnosti, tako su se stvarale i nove prilike. Jedna od njih je bila prvi terenski obilazak Dinare u siječnju. Kolega Ivan, stručnjak za botaniku trebao je, nama ne-biolozima, približiti što nas točno očekuje u stvarnim terenskim aktivnostima na projektu koji je započeo.

Iako je od tog terena prošlo ravno dva mjeseca, danas sam ponovo otvorila album fotografija i rodila se ideja – odlučila sam natipkati kako je prošao moj prvi teren i što sam to novog naučila, kako bih možda nekog od vas inspirirala o važnosti prirodnih bogatstava.

Dinaru sam upoznala prošlo ljeto i totalno sam se zaljubila u prirodu i slobodu koju naša domovina ima. Iako stručnog znanja o flori i fauni Dinare nemam, imam lijepe uspomene, galeriju fotografija i emotivan putopis. Sreća mi se krajem 2019. dobrano osmjehnula i upakirala mi posao po mjeri – piši, kreiraj, implementiraj i … pazi sad – sve to je dio projekta posvećenog upravo Dinari! Tako sam postala dio tima koji želi vratiti život na Dinaru.

Na svoj prvi terenski obilazak krenula sam opremljeno; u gojzericama, s ruksakom na leđima, voćem, sendvičem, rokovnikom i fotoaparatom. Madlenovski me podsjetilo na sve školske izlete i vikendaške piknike. Dok se vozimo prema početnom mjestu iznad Bitelića, Ivan nas upućuje u pojmove – travnjaci, pašnjaci, livade, staništa, Natura 2000, transhumano stočarstvo.

Iznenađena sam koliko su mi pojmovi na uho razumljivi, mada ih uopće ne bih znala dobro objasniti. Pažljivo propitkujem i zapisujem jer nikad ne znaš kad će se stvoriti prilika za shinning moment.

Negdje iznad malog mjesta Rumin, imamo prvu prezentaciju. Upoznajem se s šmrikom (ili kako se po domaći kaže smričom, nije da ga nikada do sada nisam vidjela) i upijam prvo stručno latinsko ime: Juniperus oxycedrus. Znala sam da će se kad-tad isplatiti gimnazijsko znanje čitanja tog zamrlog jezika! Zimzeleni smrič najvažniji je indikator zapuštenosti, prestanka tradicionalnog načina održavanja poput stočarstva, ispaše ili košnje, a predstavlja ranu fazu sukcesije ka šumi. Ha! Smriča oko nas ko u priči, bit će posla, zaključujem.

Usput obilazimo bunare koji blagu služe za napoj. Razmišljamo što bi još moglo koristiti domaćima koji se bave primarnim djelatnostima? Što im otežava, što im pomaže? Je li Dinara teška ili je puna života?  

Srećemo i lokalnog pastira koji dijeli s nama svoju priču, dok u daljini tri psa nadgledaju blago. Pokušavam otkriti kako je nastao pojam blago umjesto stado. Čim saznam, javim.

Tijekom vikenda i praznika, Marko i ja svukuda odlazimo, planinarimo, pješačimo ili imamo piknik. Pa ipak na gornjoj strani prekrasne Peruče nikada nisam bila! Na obali Peruče nalazi se i selce Dabar sa svega 30-ak stanovnika starije životne dobi. U naselju se nalazi izvor Točilo koje se ulijeva u Peruču te špilja Tamnica (ili Tavnica) koja je nekada u doba Osmanlija služila kao zatvor. Fascinirana sam, zaljev Dabar izgleda nestvarno!

Sunce se drži još visoko dok nas put vodi prema visoravni Vrdovu, posljednjem aktivnom kraju stočarstva. Kraj nije naročito naseljen, osim što niču vikendaški objekti sa solarnim rekvizitima. Odmah na početku dočekuje nas tabla tamo – vamo i šljunčani put koji nije nastao nasipanjem, odnosno ljudskom rukom, već je moćna priroda pravi meštar u iznenađenjima. Dio puta vodi prema planinarskom domu sv. Jakov, a mi nastavljamo ravno tamo, sve do Ježević suhopolja – staništa posebno dragocjenog za kratkoprstu ševu – ugroženu pticu koja se gnijezdi baš u tom području. Cilj je očuvati stanište, vratiti mu povoljno ruho kako bi ugrožene vrste mogle mirno živjeti.

Natura 2000, naučih novi pojam, je ekološka mreža područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i staništa Europske unije.

Znaš li da ekološka mreža Natura 2000 Republike Hrvatske obuhvaća 36,67 % kopnenog teritorija i 16,26 % teritorijalnog mora te unutarnjih morskih voda RH, odnosno 29,34 % ukupne površine RH?

U putu učim još štošta; o ćukavici, vrtnoj stradici, suhopolju, načinima očuvanja travnjaka… Ivan je i ornitolog, tako da nam svaku pticu koju vidimo imenuje i opiše njene karakteristike. Još nisam dovoljno svjesna koliko me prilika i izazova stvarno očekuje!

Teren polako približavamo kraju. Fotoaparat je pun prekrasnih kadrova za koje nisam bila ni svjesna koliko su važni za bioraznolikost. Možda jer do sada nisam dobro ni razumjela što je bioraznolikost.

Malo je potrebno za razumjeti svijet oko sebe!

Postoji jedna zanimljiva veza biologije i mene, ako bih mogla tako reći; tijekom srednje škole pripremala sam se za studij biologije (točnije molekularne biologije). S vremenom je ta ljubav ishlapjela, a javila se, na prvi pogled, ljubav prema novinarstvu i medijima. Što želiš biti kad odrasteš je moje najteže i nikad odgovoreno pitanje. Nije se dogodila ni biologija ni novinarstvo. Dogodili su se neki drugi studiji, poslovi i prilike. Međutim, deset godina kasnije, kao da se Netko-gore sjetio i u život mi upakirao i biologiju i medije, na čemu sam neizmjerno zahvalna.

Nevjerojatno kako je malo potrebno za razumijeti svijet oko sebe.

Neprocjenjivo je znati kako možeš ulagati u sebe i to ti nitko ne može oduzeti.

Važno je znati da možeš ako probaš!

Pisati ću još o Dinari, o drugim terenima i aktivnostima; o bogatstvima ove zemlje i divnim ljudima koji ih žele sačuvati za dobro svih generacija.  

Upijam, učim, tragam i zapisujem. Divim se magičnosti koju priroda stvara i kako se bori. Priroda pamti, to tek treba znati dobro napisati.I priroda nam vraća kada je to potrebno, zaključujem.

Kategorije
Kalendar aktivnosti Kalendar aktivnosti-početna

Održan prvi sastanak Dinara back to life projektnog tima

Iznimno smo ponosni i radosni što je službeno započeo još jedan LIFE projekt u Hrvatskoj, po prvi put u Cetinskom kraju. Projekt je stvoren zajedničkim, partnerskim snagama Bioma sa Sveučilištem u Zagrebu Agronomski fakultet, Hrvatskim šumama d.o.o. te LAG-om Cetinska krajina.

Na prvom sastanku projektnih partnera cilj je bio upoznati sve članove projektnog tima, predstaviti ciljeve i aktivnosti u prvoj fazi projekta, ali i najaviti nadolazeće. Svaki partner je prezentirao svoj udio u projektu s naglaskom na identifikaciju ključnih faktora aktivnosti unutar projektnog područja, a koji će doprinijeti poznavanju biološke raznolikosti, ali i poticati stanovništvo na održivo gospodarenje. Osim radnog sastanka, tim se susreo s predstavnicima Grada Vrlike, gradonačelnikom Jurom Plazonićem i njegovim zamjenikom Nikolom Uzunom te predstavnikom alkarske ergele kako bi se identificirale mogućnosti suradnje vezane za korištenje travnjaka na projektom području za potrebe uzgojnih konja.

Osim radnog sastanka, tim je obišao dio projektnog područja; travnjake pored Vrlike, Ježevićko Suhopolje, dio Vrdova podno Malog Maglaja i bunare kroz Gornji Bitelić. 

Na terenu, Ivan Budinski (Biom) je objasnio važnost izrazito suhog područja Dinare nalik polupustinjskom za posebnu vrstu, ugroženu pticu hrvatskog naziva ćukavica (lat. Burhinus oedicnemus), doc.dr.sc. Hrvoje Kutnjak (SZAF) je pomno pregledavao staništa koja će biti u fokusu planiranja ispaše, a djelatnici Hrvatskih šuma su tim proveo uz područja koja su pod upravljanjem Hrvatskih šuma d.o.o., posebno uz bunare koji će u toku projekta potencijalno biti renovirani i poboljšani za potrebe lokalnog gospodarstva.

Kroz projekt ”Dinara back to LIFE’‘ sa stručnjacima želimo doprinijeti stvaranju povoljnog statusa ciljanih tipova staništa i vrsta, izraditi smjernice za upravljanje travnjacima i njihovim održivim korištenjem, umanjiti negativne utjecaje požara i demonstrirati pozitivne metode kontroliranog paljenja, pružiti podršku lokalnom stanovništvu za razvoj poljoprivrednih i turističkih djelatnosti ali i promovirati instrumente EU za zaštitu prirode. Stručnim znanjem, iskustvom i ponajprije izrazitom željom za zajedničkim dobrom u Cetinskoj krajini, cilj je uključiti i potaknuti domaće stanovništvo na održivo korištenje resursa koje očuvana priroda dinarskog područja donosi.

U prvih nekoliko mjeseci dok u tijeku bude analiza staništa i odabir odgovarajućeg pristupa travnjacima, plan projektnog tima je posjetiti primjere dobre prakse unutar granica Hrvatske, ali i u susjednim zemljama kako bi obogatili i unaprijedili svoje buduće aktivnosti.

Ukupno trajanje projekta je tri godine i sedam mjeseci, a aktivnosti će se provoditi na području Knina, Sinja, Trilja, Vrlike te općina Civljane, Hrvace, Kijev i Otok. Važno je naglasiti kako je projektno područje dio Natura 2000, ekološke mreže područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova Europske unije.

Dinara se nije umrtvila, kako možete pomisliti iz naziva projekta. Ma kakvi! Dinara je hrvatski tron koji dira nebo, bura što mije ruke gospodara međ’ blagom, surovi div nad veličanstvom modrog oka Cetine, ojkalica što glasom probija kroz istrošene suhozide i prkos kakvog svit vidija nije. Sve je to samo stara Dinara koja čeka krenuti u nove izazove života.

Kategorije
Kalendar aktivnosti Kalendar aktivnosti-početna

Dinara back to LIFE – projekt zaštite prirode i bioraznolikosti dinarskih pašnjaka

Dinara se „vraća u život“ kroz projekt zaštite prirode i bioraznolikosti travnjaka koji je odobren za financiranje iz EU fondova. Agronomi, šumari i biolozi iz nekoliko institucija će kroz projekt vrijedan 1.296.509 € raditi na njihovom očuvanju, a priliku za uključivanje i rad uz stručni tim dobit će i mladi iz cetinskog kraja.

Nekadašnji travnjaci s područja Dinare koji su se od davnih vremena koristili za ispašu stoke danas su u najvećoj mjeri zapušteni. Zbog napuštanja stočarstva i tradicionalnog načina života, travnjaci svakim danom sve više zarastaju u neprohodno raslinje, a Dinara gubi specifičnosti prirodnih vrijednosti i bioraznolikosti. Unatoč ogromnom prirodnom bogatstvu dinarskog prostora, ovaj je kraj pogođen nepovoljnim društvenim i ekonomskim okolnostima, valovima iseljavanja i odlaska mladih, a od stanovnika koji se bave primarnom proizvodnjom ostaje tek nekolicina.

Želja za očuvanjem dinarskih travnjaka i poticanjem njihovog održivog korištenja pretočena je u projektnu ideju koja je nastala u suradnji Udruge Biom i Lokalne akcijske grupe Cetinska krajina, a projektnom partnerstvu pridružili su se i Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te Hrvatske šume d.o.o. Partnerstvo je okupljeno zato jer je prirodu nemoguće zaštititi bez da se uključe svi sektori koji ju koriste, zbog nje postoje ili jednostavno s njom žive. Da bi Dinaru uistinu i očuvali, na ovom projektu radit će stručnjaci za restauraciju travnjaka i održavanje njihove biološke raznolikosti, suradnici za promicanje gospodarskih koristi travnjaka i mogućnosti korištenja EU fondova u poljoprivredi, znanstvenici za stručnu podršku u analizi trenutačnih i najboljih praksi u stočarstvu i pčelarstvu te ključne osobe za planiranje dugoročnog upravljanja dinarskim travnjacima u budućnosti.

Projekt se sastoji od osnovnih konzervacijskih aktivnosti za restauriranje zaraslih travnjaka što uključuje ručno uklanjanje šikara te održavanje travnjaka planiranom ispašom i kontroliranim paljenjem. Kako bi se obnovljeni travnjaci i dugoročno očuvali, predviđene su i potporne aktivnosti kojima se stvaraju institucionalni preduvjeti očuvanja travnjaka i pruža podrška lokalnom stanovništvu za razvoj poljoprivrednih i turističkih djelatnosti koje svoju dodatnu vrijednost temelje na suživotu s prirodom. Posebni naglasak u zaštiti prirode ima uključenost lokalne zajednice i održivo korištenje resursa koje očuvana priroda donosi za sve nas. Dio zaraslih travnjaka vratit će se u povoljno stanje očuvanosti, obnovit će se dio zapuštenih suhozida i bunara, a stočarima s projektnog područja otvorit će se mogućnost za najam stada za ispašu kupljenog kroz projekt, kao i izrada poslovnih planova za one koji svoj posao žele temeljiti na konceptu održivosti.

Projektom će započeti maleni, ali bitni korak u poticanju održivog korištenja prirodnih dobara i njegovanju dobrobiti koje Dinara pruža i koje je pružala u prošlosti. Projekt „Dinara back to LIFE“ uspješno je prijavljen na natječaj programa LIFE Europske unije koji omogućava sufinanciranje projekata na području zaštite okoliša, prirode i klimatskih promjena te je u dvije faze evaluacije odabran za sufinanciranje. Provedba počinje u siječnju 2020. godine s ukupnim budžetom od 1.296.509 €, od čega EU sufinancira 777.903 €. Ukupno trajanje projekta jest tri godine i sedam mjeseci, a aktivnosti će se provoditi na područjima Sinja, Vrlike, Trilja i Knina te općina Otok, Hrvace, Kijevo i Civljane.

Republika Hrvatska odlučila je upravljanje područjima ekološke mreže Natura 2000, koja se nalaze unutar šuma i šumskih zemljišta kojima upravljaju HŠ, integrirati u proces gospodarenja šumama kroz izradu šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom. Obnovom dinarskih travnjaka čuvaju se sve dobrobiti koje priroda pruža ljudima, a ujedno i bioraznolikost dinarskog područja koja je kao dio ekološke mreže Natura 2000 značajna ne samo u nacionalnom, ali i u europskom kontekstu