Dinara back to LIFE – projekt zaštite prirode i bioraznolikosti dinarskih pašnjaka

DInara-2

Dinara se „vraća u život“ kroz projekt zaštite prirode i bioraznolikosti travnjaka koji je odobren za financiranje iz EU fondova. Agronomi, šumari i biolozi iz nekoliko institucija će kroz projekt vrijedan 1.296.509 € raditi na njihovom očuvanju, a priliku za uključivanje i rad uz stručni tim dobit će i mladi iz cetinskog kraja.

Nekadašnji travnjaci s područja Dinare koji su se od davnih vremena koristili za ispašu stoke danas su u najvećoj mjeri zapušteni. Zbog napuštanja stočarstva i tradicionalnog načina života, travnjaci svakim danom sve više zarastaju u neprohodno raslinje, a Dinara gubi specifičnosti prirodnih vrijednosti i bioraznolikosti. Unatoč ogromnom prirodnom bogatstvu dinarskog prostora, ovaj je kraj pogođen nepovoljnim društvenim i ekonomskim okolnostima, valovima iseljavanja i odlaska mladih, a od stanovnika koji se bave primarnom proizvodnjom ostaje tek nekolicina.

Želja za očuvanjem dinarskih travnjaka i poticanjem njihovog održivog korištenja pretočena je u projektnu ideju koja je nastala u suradnji Udruge Biom i Lokalne akcijske grupe Cetinska krajina, a projektnom partnerstvu pridružili su se i Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te Hrvatske šume d.o.o. Partnerstvo je okupljeno zato jer je prirodu nemoguće zaštititi bez da se uključe svi sektori koji ju koriste, zbog nje postoje ili jednostavno s njom žive. Da bi Dinaru uistinu i očuvali, na ovom projektu radit će stručnjaci za restauraciju travnjaka i održavanje njihove biološke raznolikosti, suradnici za promicanje gospodarskih koristi travnjaka i mogućnosti korištenja EU fondova u poljoprivredi, znanstvenici za stručnu podršku u analizi trenutačnih i najboljih praksi u stočarstvu i pčelarstvu te ključne osobe za planiranje dugoročnog upravljanja dinarskim travnjacima u budućnosti.

Projekt se sastoji od osnovnih konzervacijskih aktivnosti za restauriranje zaraslih travnjaka što uključuje ručno uklanjanje šikara te održavanje travnjaka planiranom ispašom i kontroliranim paljenjem. Kako bi se obnovljeni travnjaci i dugoročno očuvali, predviđene su i potporne aktivnosti kojima se stvaraju institucionalni preduvjeti očuvanja travnjaka i pruža podrška lokalnom stanovništvu za razvoj poljoprivrednih i turističkih djelatnosti koje svoju dodatnu vrijednost temelje na suživotu s prirodom. Posebni naglasak u zaštiti prirode ima uključenost lokalne zajednice i održivo korištenje resursa koje očuvana priroda donosi za sve nas. Dio zaraslih travnjaka vratit će se u povoljno stanje očuvanosti, obnovit će se dio zapuštenih suhozida i bunara, a stočarima s projektnog područja otvorit će se mogućnost za najam stada za ispašu kupljenog kroz projekt, kao i izrada poslovnih planova za one koji svoj posao žele temeljiti na konceptu održivosti.

Projektom će započeti maleni, ali bitni korak u poticanju održivog korištenja prirodnih dobara i njegovanju dobrobiti koje Dinara pruža i koje je pružala u prošlosti. Projekt „Dinara back to LIFE“ uspješno je prijavljen na natječaj programa LIFE Europske unije koji omogućava sufinanciranje projekata na području zaštite okoliša, prirode i klimatskih promjena te je u dvije faze evaluacije odabran za sufinanciranje. Provedba počinje u siječnju 2020. godine s ukupnim budžetom od 1.296.509 €, od čega EU sufinancira 777.903 €. Ukupno trajanje projekta jest tri godine i sedam mjeseci, a aktivnosti će se provoditi na područjima Sinja, Vrlike, Trilja i Knina te općina Otok, Hrvace, Kijevo i Civljane.

Republika Hrvatska odlučila je upravljanje područjima ekološke mreže Natura 2000, koja se nalaze unutar šuma i šumskih zemljišta kojima upravljaju HŠ, integrirati u proces gospodarenja šumama kroz izradu šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom. Obnovom dinarskih travnjaka čuvaju se sve dobrobiti koje priroda pruža ljudima, a ujedno i bioraznolikost dinarskog područja koja je kao dio ekološke mreže Natura 2000 značajna ne samo u nacionalnom, ali i u europskom kontekstu

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
E-MAIL

Odgovori