Nova karta projektnog područja – pretražujte!

Obogatili smo naš web novom interaktivnom kartu projektnog područja. Nova karta sadrži područja i lokacije dosad provedenih aktivnosti i istraživanja, kao i druge sadržaje.
Dizajn bez naslova - 2021-12-21T103311.320

Na našem webu objavili smo novu interaktivnu kartu područja kojeg pokriva projekt Dinara back to LIFE. Pregledna i lako pretraživa tematska karta sadrži označena područja i lokacije dosad provedenih aktivnosti, kao i neke dodatne informacije s ovog područja.

Karta tako sadrži kratke opise i lokacije obnovljenih bunara, područja restauracije i kontroliranog paljenja, lokaciju održavanja edukativnog-volonterskog kampa, područja istraživanja bioraznolikosti, područja na kojima se može pronaći ciljne ptičje vrste i travnjake, kao i biljne vrste, područja istraživanja pčela i skakavaca. Cijeva zasebna skupina informacija su mjesta nalaza orhideja.

Karta sadrži i vanjske informacije kao što su planinarske staze, putevi i planinarska skloništa. Dio označenih područja i lokacija sadrži i poveznice na naše objave s dodatnim informacijama.

Karta na linku dolje – https://dinarabacktolife.eu/projektno-podrucje/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
E-MAIL

Odgovori