Novosti

Novosti

Zaključci sastanaka Suradničkog vijeća – restauracija, edukacija i turizam

Bunari, lokve, pojilišta, suhozidi, kozje staze, putevi, ispaša za pčele, arheološka nalazišta, travnjaci, staništa biljaka – samo su neki od potencijala područja kojeg pokriva projekt Dinara back to LIFE, a koje su naveli dionici Suradničkih vijeća. Potencijal za ovaj, ali i iduće projekte.