Tko su partneri na projektu?

Partnerska struktura uključuje relevantne institucije iz različitih sektora, motivirane i sposobne stvoriti povoljne uvjete za održivo korištenje prirodnih resursa na projektnom području.

Udruga BIOM

Udruga Biom jedna je od vodećih organizacija civilnog društva za zaštitu prirode u Hrvatskoj i predstavnik BirdLifea, najveće svjetske mreže za zaštitu ptica i prirode, u Hrvatskoj.

Misija udruge je očuvanje bioraznolikosti radi dobrobiti prirode i društva. Svoje ciljeve ostvaruje nizom aktivnosti: promicanjem i popularizacijom biologije te ostalih prirodnih znanosti, izradom i izdavanjem edukacijskih materijala, suradnjom sa srodnim organizacijama i institucijama na nacionalnoj i međunarodnoj razini, provođenjem znanstveno–stručnih istraživanja, upotpunjavanjem baze podataka o biološkoj raznolikosti Hrvatske te istraživanjem u svrhu izrade stručnih podloga za proglašavanje zaštićenih područja, stručnih podloga za izradu akcijskih planova ugroženih vrsta, te u svrhu izrade planova upravljanja zaštićenim područjima i ekološke mreže Natura 2000.

Uz koordinaciju projekata, Biom će voditi provedbu aktivnosti za očuvanju travnjaka, izrađivati smjernice za obnovu i upravljanje travnjakom, promicati održivu uporabu travnjaka i širiti rezultate projekta. Regionalni ured Bioma smješten je 15 km od područja projekta i visoko je motiviran za projekt jer njegovi zaposlenici poznaju to područje i brinu o poticanju pozitivnih promjena.

HRVATSKE ŠUME d.o.o.

Hrvatske šume d.o.o.,  trgovačko društvo u vlasništvu države, osnovano je za gospodarenje   šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj, s ciljem osiguranja održivog integralnog gospodarenja državnim šumama i šumskim zemljištem na čitavom području Republike Hrvatske na ekološki osjetljiv, ekonomski učinkovit i socijalno odgovoran način prema društvu u cjelini.

Vizija djelovanja Hrvatskih šuma je biti vodeće trgovačko društvo za gospodarenje šumama u regiji, koje će podizati svijest građana o šumama kao nacionalnom prirodnom bogatstvu RH, te promicati načela održivog razvoja. Kao projektni partner i primarni korisnik travnjaka, provest će aktivnosti upravljanja travnjacima i internu edukaciju za buduće održivo upravljanje lokacijama NATURA 2000.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet vodeća je institucija područja poljoprivrede i srodnih znanosti u Republici Hrvatskoj. Primjenom najviših akademskih standarda usmjerena je studentima, agronomskim stručnjacima i svim dionicima obrazovanja osiguravajući vrhunsku izobrazbu, stjecanje najnovijih znanstvenih i stručnih znanja i vještina te na taj način doprinosi održivom razvoju hrvatskog gospodarstva i društva u cjelini. U svojih više od stotinu godina postojanja njegovana je znanstvena i nastavna aktivnost koja pokriva područja upravljanja travnjacima i valorizacije prirodnih krmnih resursa te je kao partner svojom ekspertizom sudjelovao u brojnim stručnim i znanstvenim projektima.

Kao dio projektnog partnerstva Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet bit će ključan za procjenu statusa, produktivnosti i hranidbene vrijednosti ciljnih travnjaka kroz različite planove upravljanja i praćenje utjecaja projektnih aktivnosti na ciljne travnjake te pružanje stručne podrške i ugradnju akademskih standarda u svrhu postizanja ciljeva projekta.

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA "Cetinska krajina"

Lokalna akcijska grupa instrument je provedbe LEADER programa, inicijative za podršku lokalnim razvojnim projektima, revitalizaciju ruralnih područja i stvaranju sinergija između dionika i politika. LAG podržava razvoj temeljen na promicanju prirodnih resursa i njihovoj zaštiti.

Njegova uloga u projektnom partnerstvu je promicanje održivog razvoja, podrška ruralnom turizmu i raznolikosti proizvoda koji se temelje na biološkoj raznolikosti, promicanje politike i instrumenata financiranja EU te širenje rezultata projekata u zajednice.