Međusektorskom suradnjom prema održivom upravljanju travnjacima

Predstavljamo vam rezultate i dojmove konferencije projekta “Dinara back to LIFE” pod nazivom “Međusektorskom suradnjom prema održivom upravljanju travnjacima”

Međunarodna konferencija pod nazivom ‘’Međusektorskom suradnjom prema održivom upravljanju travnjacima’’ održana je od 21. do 24. ožujka u Sinju. Cilj i svrha konferencije bili su okupiti stručnjake iz različitih područja poljoprivrede, lokalnih akcijskih grupa, šumarstva, zaštite prirode te jedinica lokalnih samouprava te poticati zajedničko djelovanje za dugoročno upravljanje travnjacima. Stotinjak sudionika četverodnevnog programa imalo je priliku  za umrežavanje, ali i čuti iskustva domaćih i stranih stručnjaka o  različitim izazovima u održivom korištenju travnjaka i upravljanju Natura 2000 područjima. Zadnjeg dana konferencije, sudionici su posjetili područja na kojima se provode aktivnosti projekta Dinara back to LIFE.

Zahvaljujemo se predavačicama i predavačima te svim sudionicima koji su stigli iz nekoliko zemalja i doprinijeli razmjeni znanja i iskustva.

Neke od izjava predavača i sudionika

Popis tema i predavača

Zajednička poljoprivredna politika

IAKS Mjere ruralnog razvoja i bioraznolikost Hrvatske u novom ZPP-u 2023.-2027., Bojan Ivanetić, Levantada d.o.o.

Kratki lanci distribucije na području Dinare, Marin Čagalj

Uloga regionalne uprave u ruralnom razvoju, Katarina Šuta, Splitsko-dalmatinska županija

LEADER pristup u lokalnom ruralnom razvoju, Ivana Žanko, LAG “Cetinska Krajina”.

Tajne uspješne ekološke proizvodnje, Frano Moro, OPG Moro

Pčelarstvo i ruralni razvoj, Antonio Mravak, OPG Mravak

Suradnja kao ključ uspješnog uzgoja, Karla Škorjanc, Poljoprivredna zadruga Otok Krk

Očuvanje travnjaka

Pronalaženje optimalnog upravljanja vrijednim travnjacima i njihove održivosti, integrirani LIFE projekt Jedna příroda, Klára Čámská, Roman Hamersky, Agencija za zaštitu prirode Češke Republike

Uloga zajedničkih pašnjaka u očuvanju travnjaka, Iris Beneš, Brodsko ekološko društvo

Održavanje krajolika ispašom – fokus na očuvanju prirode i bioraznolikosti, Stefan Knöpfer, Hirtenkultur

Obnova travnjaka kao preduvjet za očuvanje identiteta otoka Cresa, Ugo Toić, Otočna razvojna agencija d.o.o.

Šumarstvo i zaštita prirode

Što Natura 2000 znači za šumarstvo?, Ivan Martinić, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

Šumarstvo i Natura 2000 – kako to funkcionira u Sloveniji?, Ivan Martinić, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

Projekt Ecomanager, Mile Radočaj, Hrvatske šume d.o.o.

Prezentacije: Projekt Naturavita, Projekt Fearless Velebit, Projekt Karlovac karst, Blaž Štefanek, Hrvatske šume d.o.o.

Propisano paljenje i požari

Kontrolirano paljenje travnjaka i njegovi učinci na vegetaciju, Vedran Šegota, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Utjecaj požara na tlo i vodu, Domina Delač, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Propisano paljenje – primjeri iz Europe, Ivan Budinski, Udruga Biom

Uzgoj stoke i ispaša

Ispaša i dobrobit životinja na krškim travnjacima, Antun Kostelić, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Lokalne pasmine na Dinari, Ante Ivanković, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Istarska izvorna pasmina goveda i održivo gospodarenje zemljištem, Gordan Šubara, AZRRI

Mješovita ispaša, Josip Leto, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Optimalno korištenje krških travnjaka na Dinari, Hrvoje Kutnjak, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radionice

Natura 2000 i Zakon o obnovi prirode, Marina Škunca, Eurosite

Regionalno djelovanje za očuvanje mobilnog stočarstva i prirode, Engin Yilmaz, Yolda Initiative & Alliance for Mediterranean Nature and  Culture

Doprinos volontera u zaštiti prirode, Zdravko Budimir, Association Biom

Detaljan izvještaj možete pronaći ovdje