Kategorije
Novosti

Dinara na 14. Hrvatskom biološkom kongresu

U organizaciji Hrvatskog biološkog društva, od 12. do 16. listopada u Puli se održao 14. Hrvatski biološki kongres. Program ovogodišnjeg kongresa ponudio je osam tematskih cjelina relevantnih za biologe. U sklopu plenarnih predavanja predstavila su se i nova saznanja iz područja bioloških znanosti.

U dijelu programa sekcije Konzervacijska biologija, ekologija, zaštita prirode i okoliša, Biom je predstavio te projekt LIFE Artina s prezentacijom Utvrđivanje broja i veličine kolonija cjevonosnica na Lastovskom otočju projekt Dinara back to LIFE s dvije usmene prezentacije:


Vrtna strnadica na Dinari – stanišni specijalist koji se suočava sa promjenom klime i korištenja prostora


Utvrđivanje trenutnog stupnja očuvanja ciljnih staništa suhih travnjaka DinareKroz navedene prezentacije predstavijen je dosadašnji uspješan i izazovan rad na monitoringu provedenih aktivnosti na oba projekta, a koji omogućuje praćenje naše efikasnost u obnovi travnjaka Dinare te populacija gregule i kaukala na Lastovu, a što je prepoznala i publika koja je pozitivno reagirala na naš rad.


Na kongresu je sudjelovalo preko 300 sudonika zainteresiranih za biološke teme. Kongres se održava svake tri godine i odlična je prilika za susret biologa iz Hrvatske i inozemstva koji istraživanjem doprinose različitim područjima bioloških znanosti.