Kategorije
Novosti

Uspješno završena Dinara back to LIFE međunarodna konferencija u Sinju

Međunarodna konferencija ‘’Međusektorskom suradnjom prema održivom upravljanju travnjacima’’ okupila je stručnjake iz različitih područja, a stotinjak sudionika bogatog programa od 21. do 24. ožujka imalo je priliku čuti iskustva domaćih i stranih stručnjaka u održivom korištenju travnjaka i upravljanju Natura 2000 područjima, ali i sudjelovati na tri različite radionice te posjetiti područja na kojima se provode aktivnosti projekta Dinara back to LIFE.

Konferenciju je otvorio Tomislav Hudina, voditelj projekta Dinara back to LIFE i uvodno predstavio aktivnosti i dosadašnje rezultate projekta koji su ostvareni u suradnji s projektnim partnerima Hrvatskim šumama, Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu te LAG-om Cetinska krajina. 

Prvi dan konferencije: Zajednička poljoprivredna politika i ruralni razvoj

Tijekom prvog dana održana su predavanja o temama vezanim uz poljoprivredu. Bojan Ivanetić govorio je o reformi Zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje 2023.-2027. na razini Europske unije, odnosno strategijama Od polja do stola, Spremni za 55% te Strategiji EU za bioraznolikost do 2030. godine. Kroz izlaganje dan je i osvrt na Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike RH do 2027. godine i kakve novosti on donosi za poljoprivredu u Hrvatskoj.

Doc.dr.sc. Marin Čagalj održao je prezentaciju Ključni koraci u uspostavi kratkih lanaca opskrbe na području Dinare. Čagalj je objasnio što su kratki lanci opskrbe, kako funkcioniraju te predstavio rezultate provedenog upitnika među poljoprivrednicima s područja Dinare. Sudionici su mogli čuti s kakvim problemima se susreću poljoprivrednici ovog područja te prijedloge i preporuke za poboljšanje trenutne situacije. 

Iz Upravnog odjela za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu Splitsko-dalmatinske županije, Katarina Šuta predstavila je trenutno objavljene mjere potpore razvoju poljoprivrede na području Splitsko-dalmatinske županije, a Ivana Žanko, voditeljica stručne službe Lokalne akcijske grupe “Cetinska krajina˝, govorila je o povezivanju aktivnosti u ruralnom gospodarstvu (LEADER) te o samim programima ruralnog razvoja.

U sesiji Priče s terena, predstavili su se lokalni mladi poljoprivrednici Frano Moro i Antonio Mravak te iz prve ruke ispričali kako je biti poljoprivrednik-poduzetnik, s kakvim se izazovima nose, što im pomaže u razvoju poslovanja te kakva su iskustva proizvodnje i prodaje domaćih proizvoda iz vlastite proizvodnje. Karla Škorjanc iz Poljoprivredne zadruge otoka Krka podijelila je iskustvo vođenja zadruge te naglasila važnost i vrijednost zadrugarstva u postizanju dobrih rezultata, suradnji i izgradnji povjerenja sa zajednicom.

Drugi dan konferencije: Očuvanje travnjaka, šume i zaštita prirode

Drugi dan konferencije bio je raznolikog sadržaja na temu očuvanja travnjaka i odnosa šumarstva i Natura 2000 područja. Predavanja su otvorili gosti stručnjaci iz Češkog Zavoda za zaštitu prirode, voditelji strateškog LIFE projekta Jedna priroda koji doprinosi bioraznolikosti i promicanju usluga ekosustava u zaštićenim područjima mreže Natura 2000 u Češkoj. 

Iris Beneš iz Brodskog ekološkog društva govorila je o ulozi zajedničkih pašnjaka u očuvanju travnjaka te je prezentirala područje Gajne kao primjer održive ispaše kao preduvjeta zaštite prirode, a Ugo Toić iz Otočne razvojne agencije podijelio je iskustvo obnove travnjaka kao preduvjeta očuvanja identiteta otoka Cresa kao i važnost creske ovce kao dijela kulturnog krajobraza, otočnog sustava i očuvanja prirode. 

Također, sudionici su imali priliku čuti inspirativnu priču Stefana Knopfera, mladog stočara iz Austrije koji predvodi organizaciju Hirtenkultur čiji je cilj umrežiti posljednje pastire u Austriji međusobno i s pastirima iz drugih zemalja, podržati ih u njihovom radu te probuditi interes mladih za problematiku očuvanja prirode kroz konvencionalnu poljoprivredu.

Sesiju Šumarstvo i zaštita prirode otvorio je prof.dr.sc. Ivan Martinić sa Šumarskog fakulteta u Zagrebu predavanjem ‘’Što natura 2000 znači za šume?’, a prezentaciju je nastavio s dijeljenjem iskustava u upravljanju Naturom 2000 u šumama na primjeru Slovenije. Istaknuo je kako je šumarstvo ključno u ulozi očuvanja prirode jer je gotovo 23% europskih šuma uključeno u Naturu 2000, a u Hrvatskoj 36% Natura područja čine šume. Također, naglasio je kako se Strategija EU za šume i Strategija o biološkoj raznolikosti bitno razlikuju, odnosno eksploatacija šuma je za šumarsku strategiju prva po važnosti a za Strategiju o biološkoj raznolikosti do 2030. je eksploatacija tek na 3. mjestu. 

Mile Radočaj iz Hrvatskih šuma predstavio je projekt Ecomanager kojem je cilj osigurati održivo upravljanje bioraznolikošću u šumskom dijelu Natura 2000 područja kroz izradu šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom. Blaž Štefanek iz Hrvatskih šuma predstavio je zatim tri velika projekta koje provode Hrvatske šume a koji su vezani uz upravljanje Natura 2000 šumskim područjima. Naturavita, projekt koji se provodi u regionalnom parku Mura-Drava i u Kopačkom ritu i kojim se razminiravaju minski sumnjiva područja uz zamjenu euroameričkih topola sa autohtonim topolama; Fearless Velebit čime će se u PP Velebit i NP Paklenica osloboditi potpuno od mina, te projekt Karlovac Karst koji se provodi u Saborsko-Plašćanskoj dolini u kojoj se razminirava 1700ha, obnavlja šumsko zemljište na 216ha i izađuju protupožarni putevi.

Treći dan konferencije: O kontroliranom paljenju i požarima u prirodi te uzgoju stoke i ispaši

Prezentacijom Controlled burning of grasslands and its effects on vegetation dr.sc Vedrana Šegote započela je sesija o kontroliranom paljenju kao metodi održavanja travnjaka. Šegota je prezentirao eksperiment kontroliranog paljenja koji je započeo 2015. godine u Nacionalnom parku Krka u kojem je kontrolirano spaljena jedna manja ploha zaraslog travnjaka nakon čega se redovno nastavio pratiti oporavak travnjačke vegetacije. Također, zaključio je da kontrolirano paljenje jest dobra metoda održavanja travnjaka i da povećava bioraznolikost, ali je za održavanje bioraznolikosti nakon kontroliranog paljenja poželjno nastaviti travnjake održavati i ispašom.

Domina Delač s Agronomskog fakulteta u Zagrebu u svom predavanju Wildfire effects on soil and water predstavila je kontrolirano paljenje kao jednu od metoda prevencije širenja ljetnih požara. Napomenuto je da nema jednoznačnog zaključka kakav je utjecaj  kontroliranog paljenja na tlo i vodu, jer postoji niz faktora koji na to mogu utjecati, npr. koliko brzo nakon paljenja padne kiša i koliko kiše padne, koliki je bio intenzitet gorenja  i slično. Također, dodala je kako su prisutne polemike o takozvanom post-fire managementu, odnosno postavlja se pitanje je li nakon provedbe kontroliranog paljenja ili nakon požara potrebno na neki način zaštiti tlo ili je poželjno  ostaviti tlo da se samo oporavi.

U svom izlaganju, Ivan Budinski iz Udruge Biom pokazao je niz primjera kontroliranog paljenja u Europi. Naglasio je kako termin propis(a)no paljenje naglašava zakonski okvir provedbe ove aktivnosti dok kontrolirano paljenje govori o tome na koji način se metoda izvodi te je prezentirao primjere iz Švedske, Norveške, Finske, Portugala i Grčke gdje se na ovakav način održavaju staništa ali i preveniraju ljetni požari i štete koje njima nastaju. 

U sesiji o uzgoju stoke i ispaši, prof.dr.sc. Antun Kostelić s Agronomskog fakulteta u Zagrebu govorio je o napasivanju ovaca, poteškoćama s raznim bolestima, ali i predatorima na krškim pašnjacima. Prof.dr.sc. Ante Ivanković  s Agronomskog fakulteta u Zagrebu je u svom izlaganju iznio preporuke o korištenju autohtonih lokalnih pasmina (buše, dalmatinskog buška, primorsko-dinarskog magarca) u rekreaciji, gastronomiji itd. s ciljem poticanja njihovog uzgoja i kroz to njihovog očuvanja. 

U prezentaciji Istrian native cattle breed and sustainable land management, Gordan Šubara iz Agencije za ruralni razvoj Istre predstavio je najveće probleme depopulacije ruralnih područja koja su u povijesti bila središta tradicijskog stočarstva te je naveo primjere kako uzgajivači i prerađivači mogu postići gospodarsku održivost kroz multidisciplinarni pristup rješavanju problema a sve to na  primjeru dobre prakse poput edukacijsko-gastronomskog centra u Istri. 

Posljednje predavanje u sklopu sesija bilo je posvećeno ispaši kao metodi održavanja travnjaka. Predavanje prof.dr.sc. Josipa Lete s Agronomskog fakulteta u Zagrebu o mješovitoj ispaši i dobrobitima za stoku, bioraznolikost ali i stočare. Posljednje izlaganje održao je izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kutnjak, s Agronomskog fakulteta u Zagrebu na temu analize prikupljenih podataka u sklopu projekta Dinara back to LIFE. Izlaganje je bilo usmjereno ka definiranju i optimalnog korištenja travnjaka na dinari za napasivanje stoke kako bi se postigao maksimalan pozitivan učinak na prirast kod životinja i osiguralo očuvanje bioraznolikosti.  Ovakav pristup zahtijeva sustavne analize na regionalnoj razini koje uključuju promatranje prirodnih potencijala zemljišta, preferencija potrošača, egzistencije poljoprivrednika i okoliša, ali i bioraznolikosti i kulturnih vrijednosti, zaključio je Kutnjak.

Na kraju konferencije, Ivana Selanec iz Udruge Biom prezentirala je i otvorila raspravu o “Smjernicama za restauraciju i održivo upravljanje suhim travnjacima” koje objedinjuju iskustvo i naučene lekcije iz trogodišnje provedbe projekta restauracije travnjaka na Dinari. Sudionici su imali priliku podijeliti iskustva svojih organizacija, poteškoće s kojima su se susretali te prilike za suradnju. 

Tijekom konferencije održane su i tri radionice; Natura 2000 i restauracijaprirode, Transhumanca i Angažman volontera u restauraciji prirode. Posljednjeg dana, organiziran je posjet lokacijama na kojima se provode restauracijske aktivnosti u sklopu projekta Dinara back to LIFE. Zajedničkim izletom zaokruženo je druženje svih koji svojim trudom, zalaganjem i iskustvom žele očuvati travnjake i pametno ih koristiti u budućnosti.

Kategorije
Kalendar aktivnosti Novosti

Uskoro počinje ”Dinara back to LIFE” konferencija

Iznimno nam je zadovoljstvo najaviti konferenciju projekta “Dinara back to LIFE” pod nazivom “Međusektorskom suradnjom prema održivom upravljanju travnjacima”.

Konferencija

Na konferenciji ćemo okupiti predstavnike iz različitih sektora zaštite prirode, šumarstva, poljoprivrede, jedinica lokalnih samouprava i lokalnih akcijskih grupa, kako bi raspravili uloge i prilike međusektorske suradnje u upravljanju travnjacima. Također, predstavit ćemo “Smjernice za restauraciju i održivo upravljanje suhim travnjacima” koje objedinjuju iskustvo i naučene lekcije iz trogodišnje provedbe projekta restauracije travnjaka.

Konferencija će trajati četiri dana u prostorijama Muzeja Sinjske alke (lokacija na karti) a posljednjeg dana je predviđen posjet području restauracije travnjaka na Dinari. Sudionici će imati priliku uživati u bogatom i vrlo interaktivnom programu.

Prijavite se odmah i osigurajte svoje mjesto na sljedećem linku:

Sudjelovanje na konferenciji je besplatno. Sve sudionike očekuje osiguran ručak. Zajednički izlet posljednjeg dana konferencije nije obavezan. Putovanje i smještaj su na vlastiti trošak.

Za više informacija preuzmite program konferencije:

Za sva pitanja stojimo na raspolaganju, javite se na e-mail dinarabacktolife@gmail.com

Veselimo se susretu s vama, Dinara vas čeka!

Kategorije
Kalendar aktivnosti Kalendar aktivnosti-početna Novosti

Save the date! Konferencija projekta “Dinara back to LIFE”

Međusektorskom suradnjom prema održivom upravljanju travnjacima

Iznimno nam je zadovoljstvo najaviti konferenciju projekta “Dinara back to LIFE” pod nazivom “Međusektorskom suradnjom prema održivom upravljanju travnjacima”

Zabilježite datum! Konferenciju planiramo od 21. do 24. ožujka, 2023., a mjesto održavanja bit će u Sinju

Cilj nam je okupiti dionike i suradnike iz sektora zaštite prirode, šumarstva, poljoprivrede, jedinica lokalnih samouprava i lokalnih akcijskih grupa, kako bi raspravili uloge i prilike međusektorske suradnje u upravljanju travnjacima.

Na konferenciji će projektni tim predstaviti “Smjernice za restauraciju i održivo upravljanje suhim travnjacima” koje objedinjuju iskustvo i naučene lekcije iz trogodišnje provedbe restauracije travnjaka. Smjernice su namijenjene institucijama koje su uključene u upravljanje i planiranje upravljanja travnjacima, te se nadamo da će preporuke na temelju stečenog iskustva uistinu i biti koristan resurs.

Naš tim intenzivno radi na pripremi programa i logistike konferencije. Na vaš mail poslat ćemo i službenu pozivnicu, a dovršetak programa i otvaranje prijavnica za konferenciju očekujemo u siječnju 2023.

Sve nove informacije pratite www.dinarabacktolife.eu.

Teme konferencije

  • Smjernice za restauraciju i održivo upravljanje suhim travnjacima
  • Uloga sektora zaštite prirode, šumarstva i poljoprivrede u očuvanju i održivom korištenju travnjaka te upravljanju Natura 2000 područjima
  • Prilike za međusektorsku suradnju
  • Lokalna zajednica kao nositelj ruralnog razvoja

 

Ukoliko želite interes za svojim sudjelovanjem iskazati već sad, možete to učiniti putem ovog linka.

Kategorije
Kalendar aktivnosti Kalendar aktivnosti-početna Novosti

Konferencija o izazovima i mogućnostima ruralnih krajeva u Kninu

Prošli tjedan članovi tima Dinara back to LIFE sudjelovali su na 2. međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji “Izazovi i razvojne mogućnosti ruralnih krajeva – 2022.” na Veleučilištu “Marko Marulić” u Kninu. Suorganizatori Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij“ Fakultet za zemlodelski nauki i hrana Skopje, Nezavisni univerzitet Banja Luka i Hrvatska zajednica inovatora s domaćinom Veleučilištem su poseban naglasak stavili na teme o razvoju ruralnih krajeva.

Cilj okupljanja znanstvenika i stručnjaka je da svojim radovima pridonesu razvoju znanosti i struke te pronađu potencijalna rješenja aktualnim izazovima s kojima se susreću ruralne sredine.

Pozvano, uvodno predavanje održala je izv. prof. dr. sc. Marija Boban s temom “Ponovna uporaba podataka i otvoreni podaci kao pokretač digitalnog europskog tržišta”, nakon čega održana je panel rasprava „Razvoj poljoprivrede krških područja Republike Hrvatske“ u kojoj su sudjelovali: Anita Sever Koren (ravnateljica Uprave za poljoprivrednu politiku Ministarstva poljoprivrede), prof. dr. sc. Samir Kalit (Agronomski fakultet u Zagrebu), dr.sc. Marko Jelić, prof. stručnog studija u trajnom izboru (Župan ŠKŽ), Mira Lepur, mag.međ.odn. i posl.intel. (ravnateljica RRA ŠKŽ) te Josip Laća, dipl.ing. (v.d. predsjednika županijske HGK Šibenik).

U poslijepodnevnom dijelu programa izloženi su radovi i posteri u dvije kategorije: biotehničke i tehničke znanosti i ruralni razvoj te društvene i humanističke znanosti i ruralni razvoj.

U sklopu sesije biotehničkih i tehničkih znanosti , stručni suradnik LAG-a „Cetinska krajina“ Sven Ratković, predstavio je plakat “Praćenje stavova javnosti o održivom razvoju i bioraznolikosti Dinare”. Plakat je rezultat istraživanja provedenog na početku projekta o mišljenju i znanju javnosti o temama bioraznolikosti Dinare, percepciji stočarstva i pčelarstva, održivog razvoja i prihvaćenosti projekta na samom početku projektnog razdoblja.

Luka Škunca, stručnjak za GIS iz udruge Biom, imao je izlaganje s temom “Kartiranje trenutne rasprostranjenosti suhih travnjaka na Dinari”. Luka je predstavio kartu izrađenu u proljeće i ljeto 2020. na ukupno 57 lokaliteta projektnog područja kako bi se utvrdila trenutna rasprostranjenost travnjaka, cesta puteva i antropogenih struktura.

Uz bogat program, održano je predstavljanje knjige „Tradicionalni dalmatinski pripravci i proizvodi od samoniklih i kultiviranih biljaka“ autora dr.sc. Borisa Dorbića i Zdenke Bilušić.

Više o programu i sudionicima možete pogledati ovdje.

Česitamo svim sudionicima i zahvaljujemo organizatorima i domaćinu Veleučilištu ”Marko Marulić”’ na pozivu!