Kategorije
Novosti

Hrvatske šume objavile poziv za zakup zemljišta

Hrvatske šume objavile su javni poziv za kratkoročni zakup šumskog zemljišta u svrhu pašarenja.

Ovo je važna informacija za sve stočare koji su se kao korisnici šumskog zemljišta upisali u ARKOD do 31. prosinca 2018., ali bez pravne osnove, odnosno u tom trenutku nisu bili zakupnici tog područja.

Natječaj im nudi priliku da pašnjak upisan u ARKOD dobiju i u zakup. Rok prijave je do 21.1.2022., a sve informacije o prijavi nađite na poveznici.
Poveznica na Javni poziv – https://nadmetanja.hrsume.hr/javnipoziv/javnipoziv.asp?kljucnaRijec=20221220_kratkoro%E8ni%20zakup%20zemlji%9Ata

Kategorije
Novosti

Dozvoljena ispaša na dodatnih 23.200 hektara krških pašnjaka

Ministarstvo poljoprivrede danas je obavijestilo kako je omogućilo dodatnih 23.200 hektara šumskog zemljišta u svrhu pašarenja. Izvanrednim revizijama dozvoljeno je korištenje šumskog zemljišta u osam gospodarskih jedinica na području šumarija Sinj, Knin, Obrovac i Makarska, na kojima je dosad bio ugovoren zakup na 3.300 ha. Cijelo područje projekta Dinara back to LIFE obuhvaćeno je područjem šumarija Sinj i Knin.

Ministarstvo dodaje da je odobreno šest izvanrednih revizija s dodatnih 17.200 ha dok su dodatne dvije u hitnom postupku odobrenja. Po skorom okončanju zakonski propisanog postupka, u prvoj polovici mjeseca prosinca za ove površine putem javnih poziva bit će omogućen zakup, kratkoročni i dugoročni.

Ministarstvo poljoprivrede naglašava kako su se odlučili na ovaj potez u cilju povećanja korištenja šumskog zemljišta u svrhu pašarenja te proširenja opsega i učinkovitosti stočarske proizvodnje. Izmjenama pravilnika o uređivanju šuma omogućena je ispaša i na onim površinama na kojima to šumskogospodarskim planovima prije nije bilo dozvoljeno. Do ovakvog poteza Ministarstva dolazi uslijed iskazanog povećanog interesa stočara za pašarenjem na tim površinama.

Od listopada 2019. godine do danas sklopljeno je više od 1100 ugovora o zakupu u svrhu pašarenja na površini većoj od 40.000 ha. Kako bi se poljoprivrednim proizvođačima omogućilo učinkovito, ali prije svega zakonito korištenje šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, kroz model kratkoročnog i dugoročnog zakupa potencijalnim zakupnicima putem devet javnih poziva ponuđeno je preko 70.000 ha, izdvaja Ministarstvo poljoprivrede.