Kategorije
Dnevnik Dinare Novosti

Koje usluge dobivaju stanovnici od ekosustava Dinare?

Ekosustav je dinamičan kompleks živih organizama te njihova (neživog) okoliša koji međusobno djeluju kao funkcionalna jedinica. Svi doprinosi tih funkcionalnih jedinica dobrobiti ljudi nazivaju se uslugama ekosustava – prehrana, građa, izvori energije, održavanje uvjeta za život,
ublažavanje vremenskih i drugih nepogoda, omogućavanje duhovne i intelektualne interakcije s prirodom… Sve te i druge usluge ekosustava od presudne su važnosti za čovječanstvo. Stoga je izuzetno bitno ekosustave sagledati, procijeniti i očuvati na način koji će podržati što potpunije pružanje njihovih usluga.

Kroz provedenu Studiju procjene usluga ekosustava identificirane su usluge ekosustava koje područje Dinare pruža lokalnom stanovništvu, odnosno čiji se potencijalni gubitak može odraziti i padom kvalitete života za to isto stanovništvo.

Kao ključne usluge izdvojene su tako uzgoj stoke za prehranu, prikupljena divlja dobra (med), stare sorte, izvorne (autohtone) pasmine, pružanje staništa divljim biljkama i životinjama, te različite kulturološke usluge.

Više detalja o provedenoj Studiji procjene usluga ekosustava za područje projekta “Dinara back to LIFE” doznajte ovdje.