Kategorije
Novosti

Veleučilište u Kninu prenosi vrijedna znanja o poljoprivredi krša

Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu kao mogućnost studiranja nudi preddiplomske stručne studije Poljoprivreda krša – Biljna proizvodnja i Poljoprivreda krša – Stočarstvo krša, koje smo prepoznali kao posebnu vrijednost jer smatramo da je budućnost poljoprivrede i stočarstva ovog prostora upravo u mladim ljudima koji se obrazuju u ovom usmjerenju. 

Želimo potaknuti maturante da razmisle o stjecanju stručnih kvalifikacija za ove djelatnosti koje imaju važnu ulogu u održivoj budućnosti poljoprivrede. 

Tim povodom razgovarali smo s Anitom Pamuković, Prodekanicom za poslovanje i suradnju s gospodarstvom Veleučilišta, o znanju kojeg studenti stječu na smjeru Poljoprivreda krša, o poslovima za koje se obrazuju, mogućnostima zapošljavanja nakon studija i drugim temama.

Koliko dugo postoje preddiplomski stručni studiji Poljoprivreda krša – Biljna proizvodnja i Poljoprivreda krša – Stočarstvo krša?

Potreba za poljoprivrednim stručnjacima na krškim područjima Republike Hrvatske rezultirala je osnivanjem Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu 2005. godine u prvom redu s namjerom ustrojavanja i izvođenja stručnih studija. Veleučilište provodi preddiplomske stručne studije Poljoprivreda krša – Biljna proizvodnja i Poljoprivreda krša – Stočarstvo krša, zatim još dva preddiplomska stručna studija – Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom i Prehrambena tehnologija. Također provodi i specijalistički diplomski stručni studij Ekonomski i normativni okvir poduzetništva.

Vježbe u labosu

Koja je bila ideja kod osnivanja ovih studija?

Misija Veleučilišta je obrazovanje kompetentnih stručnjaka iz navedenih područja pripravnih za suočavanje s izazovima nacionalnog i međunarodnog tržišta rada te prijenos znanja i tehnologija uz promicanje poduzetničkog duha, akademske izvrsnosti, etičnog ponašanja, sloboda i tolerancije te izgradnje konkurentnog gospodarstva na lokalnoj i regionalnoj razini.

Veleučilište je otvorena, uključiva i održiva ustanova prepoznatljiva po visokoj kulturi organizacijske kvalitete, suvremenom pristupu nastavnom procesu i društveno-odgovornom djelovanju, koja se ponosi promicanjem akademskog integriteta, sloboda i tolerancije na svim razinama.

Konferencijska dvorana

Riječ je o vrlo starim znanjima, a novim studijima o toj temi. Koliko su dobro sačuvana ta znanja?

Preddiplomski stručni studiji Poljoprivreda krša – Biljna proizvodnja i Poljoprivreda krša – Stočarstvo krša kroz iskustvo, znanje i tradiciju studentima pruža temeljna znanja iz poljoprivredne proizvodnje s naglaskom na očuvanje tradicije i okoliša upravo zahvaljujući nastavnom programu kojeg nastavnici Veleučilišta i vanjski suradnici uspješno provode kroz teoriju, praktičnu nastavu i iskustva iz prakse te je velika pažnja posvećena praktičnim vještinama. Program studija kompatibilan je s nizom studijskih programa na domaćim i svjetskim visokoškolskim ustanovama.

Koliko je predznanje studenata-polaznika ovih studija o ovim područjima? Kome su namijenjeni ovi studiji?

Najčešće ove studije upisuju studenti koji su završili jednu od srednjih strukovnih škola (poljoprivredna i srodna zanimanja) i studenti čije se obitelji već bave nekom od poljoprivrednih djelatnosti. Stoga ovi studenti žele steći nova znanja i iskustva koja će kasnije uspješno primijeniti u stočarskoj i biljnoj proizvodnji.

Informatički kabinet

O čemu studenti uče?

Studenti tijekom studija uče kako efikasno upravljati poljoprivrednim gospodarstvom uz očuvanje okoliša, kako koristiti tehnologiju i voditi tehnološke procese.

Tijekom prvih pet semestara, student stječe temeljna teorijska, metodološka i praktična znanja iz ovih područja. U petom semestru studentima se daje mogućnost da izbornim predmetima prošire svoja znanja, odnosno da se kroz grupu odabranih izbornih predmeta uže specijaliziraju za određene tehnologije proizvodnje. U šestom semestru student odrađuje stručnu praksu uz potporu voditelja stručne prakse te uz potporu mentora izrađuje završni rad u kojem primjenjuje studijem stečene kompetencije.

Kako i gdje studenti obavljaju stručnu praksu?

Program Veleučilišta takav je da je omjer teorije i praktične nastave otprilike jednak, studenti se uključuju kroz projekte, terensku nastavu i stručnu praksu. Zahvaljujući tome, nakon studija već imaju realan pregled nad svojom budućom strukom.

Veleučilište ima dobru suradnju s obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i drugim tvrtkama u zajednici te nemaju problema s provođenjem stručne prakse.

Za kakve se poslove studenti osposobljavaju na ovim studijima?

Veleučilište obrazuje buduće stručnjake poljoprivrede koji stječu nova znanja i vještine te prate aktualne i moderne trendove u poljoprivredi koje će kasnije prenijeti drugima u svojoj okolini.

Završetkom preddiplomskog stručnog studija Poljoprivreda krša – Biljna proizvodnja / Poljoprivreda krša – Stočarstvo krša student dobiva naziv stručni prvostupnik/ca inženjer/ka Poljoprivrede krša – Biljna proizvodnja / Poljoprivreda krša – Stočarstvo krša te je ovlašten izvršavati stručne poslove u okviru svog zanimanja.

Naši studenti će po završetku studija biti sposobni kreativno koristiti dostignute sposobnosti teorijskog i praktičnog učenja u stjecanju novih znanja i spoznaja iz biljnih i animalnih znanosti uz mogućnost nastavka obrazovanja kroz formalne i neformalne oblike.

Studentski dom

Kako se u sklopu vašeg Veleučilišta definira odgovorno ponašanje prema prirodnom okolišu?

Uvažavajući specifičnosti krških područja, a s ciljem što bržeg razvoja tog podneblja te zadržavanjem mladih stručnjaka na rodnoj grudi, posebna pažnja se posvećuje stočarskoj i biljnoj proizvodnji uz primjenu najsuvremenijih dostignuća u tim područjima, uključujući i ekološki aspekt proizvodnje. Ovakvim će osposobljavanjem gospodarenje poljoprivrednim imanjima na krškim područjima, pa i šire u Hrvatskoj biti povjereno stručnjaku-praktičaru sa završenim preddiplomskim stručnim studijem Poljoprivreda krša – Biljna proizvodnja i Poljoprivreda krša – Stočarstvo krša.

Pokrivaju li i kako ovi studiji temu travnjaka/pašnjaka?

Oba ova studija koncipirana su na održivosti krških područja. U sklopu preddiplomskog stručnog studija Poljoprivreda krša – Stočarstvo krša imamo predmet Travnjaštvo i konzerviranje krme koje obrađuje i teme vezano za prirodne travnjake i njihovo održivo gospodarenje. Studenti uče na koji način učinkovito koristiti krmu s prirodnih travnjaka, kako pravilno organizirati napasivanje na pašnjaku te identificirati glavne smjernice u gospodarenju mediteranskim travnjačkim resursima. 

Soba u studentskom domu

Planirate li uvođenje novih studija ili programa na teme povezane s Dinarom?

Na Veleučilištu se već neko vrijeme razmišlja o izmjeni studijskih programa na način da se navedena dva smjera objedine u jedinstveni studij „Poljoprivreda krša“. Cilj je bio kreirati studij koji će obuhvatiti temeljna znanja iz područja opće poljoprivrede (biljne i stočarske proizvodnje) te ostaviti studentima mogućnost izbora grupe nastavnih predmeta u specifičnim područjima poljoprivrede na završnoj godini studija. Ovakav studijski program Poljoprivrede krša u fokus stavlja, prije svega, mogućnosti održivog korištenja prirodnih resursa i razvoja poljoprivrede u osjetljivim ekosustavima krša, s naglašenom potrebom zaštite okoliša, očuvanja bioraznolikosti te proizvodnje i korištenja energije iz obnovljivih izvora u poljoprivredi. Poseban naglasak je stavljen na proučavanje specifičnosti krških područja i mogućnost organiziranja održive poljoprivredne proizvodnje uz suvremenost i atraktivnost studijskog programa prije svega studentima kao i tržištu rada te potencijalnim poslodavcima. S obzirom na navedene specifičnosti, smatramo ne samo da je opravdano nego i potrebno obrazovati stručnjake u području poljoprivrede koji će stečenim kompetencijama unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju u području krša uz neophodno očuvanje iznimno osjetljivog okoliša i njegove bioraznolikosti.

Kategorije
Kalendar aktivnosti Novosti

Studentima u Kninu održane radionice o pisanju i provedbi projekata te istraživanju za izradu karte

Prošlog tjedna imali smo priliku projekt Dinara back to LIFE predstaviti studentima Veleučilišta Marko Marulić u Kninu. Održane su dvije radionice, od kojih je jedna bila namijenjena studentima ekonomskog usmjerenja kojima smo predstavili iskustva u radu na pisanju i provedbi projekata, dok su u drugoj radionici, za studente poljoprivrednog smjera, predstavljene aktivnosti daljinskih istraživanja za potrebe izrade karte.

Projekti su stvarnost, vrlo učestao način zapošljavanja, sredstvo za ispunjavanje ciljeva organizacije, te način na koje se traži odgovor na izazove u zajednici. Nadamo se da je iskustvo Dinara back to LIFE studentima dalo dobar uvid u to što su projekti u stvarnosti, po čemu su projekti zaštite prirode posebni, kako početi promišljati o projektima i kako se nositi s najčešćim izazovima. Posebne zahvale idu i Ekološkoj udruzi Krka Knin, čiji su predstavnici sudjelovali u prezentaciji, predstavili se studentima i podijelili izazove s kojima se susreću.

Tijekom radionice o daljinskim istraživanjima studentima poljoprivrednog smjera predstavljen je protokol i shema izrade karte travnjaka Dinare, jedne od aktivnosti provedene tijekom projekta, te osnove rada u GIS programu. Upoznali su i osnove daljinskih istraživanja u biologiji te su imali priliku, kroz praktični dio radionice, upoznati se s analizom satelitskih snimaka te isprobati različite načine klasifikacije kako bi dobili kartu travnjaka. Nakon radionice podijelili smo studentima protokol i shemu kako bi mogli kasnije sami ponoviti korake koje smo prošli tijekom radionice.

Još jednom studentima želimo ukazati na neke od prilika gdje mogu početi s promišljanjem i radom na prvim projektima. Osim povezivanja u uključivanje u lokalne udruge, program Europske snage solidarnosti odlična je prilika na koju se mladi mogu prijaviti i gdje čak ne trebaju biti dio neke udruge ili organizacije, nego to mogu učiniti kao skupina pet osoba. Uz Europske snage solidarnosti imaju mogućnosti ponuditi odgovore na neke od problema u zajednici, dok istovremeno čine prve korake i stječu iskustvo pisanja i provedbe projekata. Više informacija o programu pronađite na https://www.europskesnagesolidarnosti.hr/hr/sadrzaj/o-programu/projekti-solidarnosti/.