Veleučilište u Kninu prenosi vrijedna znanja o poljoprivredi krša

Jeste li znali da se u Hrvatskoj može studirati poljoprivredu krša? Veleučilište u Kninu kroz dva stručna studija nudi upravo ovo specifično i vrijedno znanje.
Dizajn bez naslova - 2022-06-23T134957.695-min

Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu kao mogućnost studiranja nudi preddiplomske stručne studije Poljoprivreda krša – Biljna proizvodnja i Poljoprivreda krša – Stočarstvo krša, koje smo prepoznali kao posebnu vrijednost jer smatramo da je budućnost poljoprivrede i stočarstva ovog prostora upravo u mladim ljudima koji se obrazuju u ovom usmjerenju. 

Želimo potaknuti maturante da razmisle o stjecanju stručnih kvalifikacija za ove djelatnosti koje imaju važnu ulogu u održivoj budućnosti poljoprivrede. 

Tim povodom razgovarali smo s Anitom Pamuković, Prodekanicom za poslovanje i suradnju s gospodarstvom Veleučilišta, o znanju kojeg studenti stječu na smjeru Poljoprivreda krša, o poslovima za koje se obrazuju, mogućnostima zapošljavanja nakon studija i drugim temama.

Koliko dugo postoje preddiplomski stručni studiji Poljoprivreda krša – Biljna proizvodnja i Poljoprivreda krša – Stočarstvo krša?

Potreba za poljoprivrednim stručnjacima na krškim područjima Republike Hrvatske rezultirala je osnivanjem Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu 2005. godine u prvom redu s namjerom ustrojavanja i izvođenja stručnih studija. Veleučilište provodi preddiplomske stručne studije Poljoprivreda krša – Biljna proizvodnja i Poljoprivreda krša – Stočarstvo krša, zatim još dva preddiplomska stručna studija – Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom i Prehrambena tehnologija. Također provodi i specijalistički diplomski stručni studij Ekonomski i normativni okvir poduzetništva.

Vježbe u labosu

Koja je bila ideja kod osnivanja ovih studija?

Misija Veleučilišta je obrazovanje kompetentnih stručnjaka iz navedenih područja pripravnih za suočavanje s izazovima nacionalnog i međunarodnog tržišta rada te prijenos znanja i tehnologija uz promicanje poduzetničkog duha, akademske izvrsnosti, etičnog ponašanja, sloboda i tolerancije te izgradnje konkurentnog gospodarstva na lokalnoj i regionalnoj razini.

Veleučilište je otvorena, uključiva i održiva ustanova prepoznatljiva po visokoj kulturi organizacijske kvalitete, suvremenom pristupu nastavnom procesu i društveno-odgovornom djelovanju, koja se ponosi promicanjem akademskog integriteta, sloboda i tolerancije na svim razinama.

Konferencijska dvorana

Riječ je o vrlo starim znanjima, a novim studijima o toj temi. Koliko su dobro sačuvana ta znanja?

Preddiplomski stručni studiji Poljoprivreda krša – Biljna proizvodnja i Poljoprivreda krša – Stočarstvo krša kroz iskustvo, znanje i tradiciju studentima pruža temeljna znanja iz poljoprivredne proizvodnje s naglaskom na očuvanje tradicije i okoliša upravo zahvaljujući nastavnom programu kojeg nastavnici Veleučilišta i vanjski suradnici uspješno provode kroz teoriju, praktičnu nastavu i iskustva iz prakse te je velika pažnja posvećena praktičnim vještinama. Program studija kompatibilan je s nizom studijskih programa na domaćim i svjetskim visokoškolskim ustanovama.

Koliko je predznanje studenata-polaznika ovih studija o ovim područjima? Kome su namijenjeni ovi studiji?

Najčešće ove studije upisuju studenti koji su završili jednu od srednjih strukovnih škola (poljoprivredna i srodna zanimanja) i studenti čije se obitelji već bave nekom od poljoprivrednih djelatnosti. Stoga ovi studenti žele steći nova znanja i iskustva koja će kasnije uspješno primijeniti u stočarskoj i biljnoj proizvodnji.

Informatički kabinet

O čemu studenti uče?

Studenti tijekom studija uče kako efikasno upravljati poljoprivrednim gospodarstvom uz očuvanje okoliša, kako koristiti tehnologiju i voditi tehnološke procese.

Tijekom prvih pet semestara, student stječe temeljna teorijska, metodološka i praktična znanja iz ovih područja. U petom semestru studentima se daje mogućnost da izbornim predmetima prošire svoja znanja, odnosno da se kroz grupu odabranih izbornih predmeta uže specijaliziraju za određene tehnologije proizvodnje. U šestom semestru student odrađuje stručnu praksu uz potporu voditelja stručne prakse te uz potporu mentora izrađuje završni rad u kojem primjenjuje studijem stečene kompetencije.

Kako i gdje studenti obavljaju stručnu praksu?

Program Veleučilišta takav je da je omjer teorije i praktične nastave otprilike jednak, studenti se uključuju kroz projekte, terensku nastavu i stručnu praksu. Zahvaljujući tome, nakon studija već imaju realan pregled nad svojom budućom strukom.

Veleučilište ima dobru suradnju s obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i drugim tvrtkama u zajednici te nemaju problema s provođenjem stručne prakse.

Za kakve se poslove studenti osposobljavaju na ovim studijima?

Veleučilište obrazuje buduće stručnjake poljoprivrede koji stječu nova znanja i vještine te prate aktualne i moderne trendove u poljoprivredi koje će kasnije prenijeti drugima u svojoj okolini.

Završetkom preddiplomskog stručnog studija Poljoprivreda krša – Biljna proizvodnja / Poljoprivreda krša – Stočarstvo krša student dobiva naziv stručni prvostupnik/ca inženjer/ka Poljoprivrede krša – Biljna proizvodnja / Poljoprivreda krša – Stočarstvo krša te je ovlašten izvršavati stručne poslove u okviru svog zanimanja.

Naši studenti će po završetku studija biti sposobni kreativno koristiti dostignute sposobnosti teorijskog i praktičnog učenja u stjecanju novih znanja i spoznaja iz biljnih i animalnih znanosti uz mogućnost nastavka obrazovanja kroz formalne i neformalne oblike.

Studentski dom

Kako se u sklopu vašeg Veleučilišta definira odgovorno ponašanje prema prirodnom okolišu?

Uvažavajući specifičnosti krških područja, a s ciljem što bržeg razvoja tog podneblja te zadržavanjem mladih stručnjaka na rodnoj grudi, posebna pažnja se posvećuje stočarskoj i biljnoj proizvodnji uz primjenu najsuvremenijih dostignuća u tim područjima, uključujući i ekološki aspekt proizvodnje. Ovakvim će osposobljavanjem gospodarenje poljoprivrednim imanjima na krškim područjima, pa i šire u Hrvatskoj biti povjereno stručnjaku-praktičaru sa završenim preddiplomskim stručnim studijem Poljoprivreda krša – Biljna proizvodnja i Poljoprivreda krša – Stočarstvo krša.

Pokrivaju li i kako ovi studiji temu travnjaka/pašnjaka?

Oba ova studija koncipirana su na održivosti krških područja. U sklopu preddiplomskog stručnog studija Poljoprivreda krša – Stočarstvo krša imamo predmet Travnjaštvo i konzerviranje krme koje obrađuje i teme vezano za prirodne travnjake i njihovo održivo gospodarenje. Studenti uče na koji način učinkovito koristiti krmu s prirodnih travnjaka, kako pravilno organizirati napasivanje na pašnjaku te identificirati glavne smjernice u gospodarenju mediteranskim travnjačkim resursima. 

Soba u studentskom domu

Planirate li uvođenje novih studija ili programa na teme povezane s Dinarom?

Na Veleučilištu se već neko vrijeme razmišlja o izmjeni studijskih programa na način da se navedena dva smjera objedine u jedinstveni studij „Poljoprivreda krša“. Cilj je bio kreirati studij koji će obuhvatiti temeljna znanja iz područja opće poljoprivrede (biljne i stočarske proizvodnje) te ostaviti studentima mogućnost izbora grupe nastavnih predmeta u specifičnim područjima poljoprivrede na završnoj godini studija. Ovakav studijski program Poljoprivrede krša u fokus stavlja, prije svega, mogućnosti održivog korištenja prirodnih resursa i razvoja poljoprivrede u osjetljivim ekosustavima krša, s naglašenom potrebom zaštite okoliša, očuvanja bioraznolikosti te proizvodnje i korištenja energije iz obnovljivih izvora u poljoprivredi. Poseban naglasak je stavljen na proučavanje specifičnosti krških područja i mogućnost organiziranja održive poljoprivredne proizvodnje uz suvremenost i atraktivnost studijskog programa prije svega studentima kao i tržištu rada te potencijalnim poslodavcima. S obzirom na navedene specifičnosti, smatramo ne samo da je opravdano nego i potrebno obrazovati stručnjake u području poljoprivrede koji će stečenim kompetencijama unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju u području krša uz neophodno očuvanje iznimno osjetljivog okoliša i njegove bioraznolikosti.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
E-MAIL